דם בתולים

רבני בית ההוראה
15 Sh'vat 5772

עד כמה ביאות צריך לבדוק אם יש דם בתולים?
בביאה ראשונה היה מעט מאד דם ורק לכמה דקות (כלומר לא המשיך אח”כ לזרום)/

תשובה:

ראשית כל, מזל טוב, יעלה ויפרח כגן רטוב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה’ הטוב, שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.

לעצם שאלתך:

בכל פעם לאחר החתונה, יש לבדוק אם יש דם קודם ואחר קיום המצוה, ואם יש דם לאחר קיום המצוה, בדרך כלל מדובר שהבתולים לא נקרעו לגמרי, ומשום כך יוצא עדיין דם, [אלא אם כן יתברר לאחר מכן ע”י בדיקת אחות, שהבתולים נשרו לגמרי, וסיבת הדימום הינה פצע אחר וכד’].

ישנם פעמים שיש דימום רב בפעם הראשונה ולאחר מכן דימום קלים של כמה טיפות, הסיבה לכך שבפעם הראשונה החדירה השירה את רוב הבתולים, והפעמים שלאחר מכן זה הסתיים.

ישנם פעמים שבפעמים הראשונות, החדירה קורעת רק מקצת מהבתולים ואז ישנו רק דימום מועט, והפעמים שלאחר מכן משירים את רוב הבתולים ולפעמים מופיע דימום רב יותר מאשר בהתחלה.

בכל מקרה כל עוד לא ראיתם על ידי בדיקת עד, לאחר קיום המצוה, שאין כבר דם, יש מקום לתלות בדם הבתולים, ויש לפרוש ולספור משום כך 4 ו-7 נקיים, כדין רואה מחמת הבתולים.

לאחר מכן, דהיינו, כאשר בדקתם ולא היה דם לאחר קיום המצוה, יש לבדוק עדיין עוד פעמיים לפני ואחרי המצוה, כדי לוודאות שהאשה לא רואה דם מחמת תשמיש.

בברכה.

מקורות:

שו”ע יו”ד סי’ קצג, ובפוסקים שם, וסי’ קפו ס”א.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *