דיני הפסקה בקורא קריאת שמע בלי ברכות – ודין הפסקה במי שקרא ק”ש וחוזר וקוראה בברכותיה

רבני בית ההוראה
כ"ד טבת ה'תשע"ב

1. הקורא קריאת שמע בבוקר קודם התפלה בכוונה לצאת ידי חובה האם דינו כמו באמצע ברכת קרי”ש לגבי הפסקת או לא,

2. וכן אם קרא כבר קרי”ש ואח”כ מתפלל האם ברכת קרי”ש וקרי”ש הזו דינו כמו אם מתפלל בזמן או מותר להפסיק באמצע כמו בפסוקי דזמרה.

תשובה

שלום וברכה

1. הקורא קריאת שמע כדי לצאת בו ידי חובה, גם אם אינו קוראה ביחד עם ברכותיה, דינו לעניין הפסקות, כדין מי שקורא קריאת שמע בברכותיה.

2. מי שקרא קריאת שמע ויצא ידי חובה, ועכשיו בא להתפלל על הסדר, וקורא עוד פעם קריאת שמע עם ברכותיה, אם הוא חוזר וקורא קריאת שמע עם ברכותיה לפני שעבר סוף זמן קריאת שמע, דינו לעניין הפסקות כמי שקורא קריאת שמע בברכותיה לצאת ידי חובתו, אבל אם הוא מתפלל אחרי שעבר זמן קריאת שמע, מותר להפסיק אפילו באמצע הפסוק הראשון של קריאת שמע, כדין הפסקה בבין הפרקים, כלומר שמותר לו להפסיק, לכל מה שמותר לאדם להפסיק כשהוא נמצא באמצע בין הפרקים.

מקורות

1. עיין בביאור הלכה סימן ס”ו ס”ה ד”ה ואלו שמבואר שדינו לענין הפסקות כקורא קריאת שמע עם ברכותיה. ועיין בדעת תורה סימן ס”ו סעיף א’ שהביא בזה מחלוקת ראשונים, ועיין באור לציון ח”ב פ”ו אות ט’ מה שכתב בזה.

2.עיין משנה ברורה סימן ס”ו ס”ק י”ב, ועיין בספר נפש חיה (מרגליות) סימן ס”ו ס”א, ועיין בדעת תורה ובאור לציון [שם].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *