הכנת תה בשבת – ברירה סמוך לסעודה

רבני בית ההוראה
כ"א טבת ה'תשע"ב

שלום,
1. בשבת כשמיד לאחר תפילת מנחה מתחילים את הסעודה, האם אפשר לברור? זה פחות מחצי שעה מתחילת הסעודה.
2. האם אפשר להכין תה בשבת, משקיק תה, בכלי שלישי ? ( כלי רביעי, אם יש דבר כזה )

תשובה

שלום וברכה

1. אחד מהתנאים שמתירים ברירה, הוא שיברור לצורך שימוש מיידי, ולא נתבאר בפוסקים מהו השיעור המדוייק, אולם מסתבר שהשיעור הוא – כשיעור הזמן שאנשים רגילים לעסוק בהכנה לסעודה הקרובה, וכל זה בתנאי שאין בדעתו להפסיק בפעולה אחרת בין ההכנות לבין הסעודה, אבל אם בדעתו להפסיק בין ההכנות לבין הסעודה בפעולה חשובה אסור לברור.

2. רבים מחמירים שלא להכין תה “משקיק תה” אפילו בכלי שלישי, ויש מקילים ומתירים להכינם בכלי שלישי.

מקורות

1. עיין בספר אורחות שבת פרק ג’ סעיף מ”ח.

2. דעת הערוך השולחן סימן שי”ח סעיף כ”ח שאסור מכיון שעינינו רואות שהיא קלה להתבשל, ומתבשלת אפילו בכלי שלישי, ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פ”א סעיף נ”ז שכתב שאסור להכין שקית תה בכלי שלישי, אמנם דעת האגרות משה ח”ד סימן ע”ד ס”ק ט”ו להקל בכלי שלישי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *