גדרם ההלכתי של נכסי המדינה, ממון השותפים או גוף בפני עצמו

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ט"ז טבת ה'תשע"ב

האם נכסי המדינה נחשבים רכוש כלל הציבור ויש לזה דין כמו רכוש שותפים?

תשובה:

שלום רב,

נכסי המדינה הם רכוש כלל הציבור. כן שמעתי מהגמ”מ שפרן שליט”א ומעולם לא שמעתי מי שיחלוק על כך. אמנם יש נידון אם הציבור מוגדר כשותפים רבים, או כגוף בפני עצמו הנקרא ציבור. נפק”מ אם אדם מוצא אבידה ששווה פחות מחמישה מיליון פרוטות והיא שייכת למדינה בת חמישה מיליון תושבים, אם חייב להחזיר. עיין שו”ת מנחת יצחק ח”ג סי’ א אות יז-יח ועיין בפתחי תשובה חו”מ סי’ רכז ס”ק כג שם נראה קצת שממון של קהל שונה מממון השותפים ויש חיוב השבה גם אם אין פרוטה לכל אחד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *