סנדק מחלל שבת

רבני בית ההוראה
ז' טבת ה'תשע"ב

שלום רב,
בשעה טובה נולדו לנו תאומים בנים. אשתי ואמה לוחצות שסבא של היולדת (הסבא-רבה של התינוקות) יהיה הסנדק של אחד מהם. הסבא רחוק מאוד מיהדות, מחלל שבת בפרהסיה, לא מקפיד על כשרות וכן הלאה. אני חלילה לא רוצה לפגוע בשלום הבית, אבל כמובן שבעייתי שאדם כזה יהיה סנדק לילד צדיק בע”ה.

בעבר שמעתי על שיטה שלפיה מי שמחזיק את רגלי התינוק (מלמעלה, ובכך עוזר למוהל) הוא הסנדק האמיתי. השאלה היא האם זה אכן כך לכל השיטות או שמא דעת יחיד. השאלה היא האם לסנדק הכביכול-אמיתי אין בכל זאת השפעה רוחנית שלילית על הילד.

עד כמה ניתן להתגמש ולהתפשר על הנושא? מהיכן המקורות הקדומים ביותר למעלת הסנדק כאיש שומר תורה ומצוות?

תודה רבה.

תשובה:

כתב הרמ”א בשולחן ערוך “ויש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק”, דבריו אלו מקורם מדברי הראשונים. ראשית מאחר ואליהו הנביא זל”ט נמצא בברית ועומד ליד הסנדק, וצריך שאכן יסכים להיות ליד סנדק כזה, ועוד אמרו שהסנדק נחשב כמי שמקטיר קטורת בבית המקדש, ולכן וודאי מי שאינו שומר שבת, וכשרות וכיוצא בזה, אין זה מן הראוי שיהיה סנדק וראה עוד בארוכה בזה בדברי האות חיים ושלום [כאן], ומלבד זאת לפי כוונת הסנדק כך הוא מוריד נשמה יותר קדושה לתינוק.

משום כך ודאי שיש למנוע אם אפשר -כמובן בדרכי נועם – מהסבא רבה מלהיות סנדק, ולתת לו כיבוד אחר [הבאת הילד מפתח בית הכנסת לאבי הילד, או אחיזת הילד בשעת אמירת הברכות, וכיוצא בזה] עדיף יותר, אם אין ברירה ממש, אפשר להתפשר באופן שיהיה אדם שומר תורה שאוחז את רגלי התינוק ובכך עוזר למוהל ויש לזה גם מעלת סנדק כל שהיא.

מקורות:

אור זרוע, ריקאנטי (סי’ תקצא בשם רבינו שמחה), ועוד ראשונים. לגבי קדושת התינוק, כן מבואר בדברי הלבוש [יו”ד סי’ רסד ס”א] והרב יעב”ץ (במגדל עוז), ועוד, לגבי אחיזת רגלי התינוק ראה שם באות חיים ושלום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *