דיני פרישה בעונת הווסת

רבני בית ההוראה
ה' טבת ה'תשע"ב

שלום, ביום שלישי יהיה יום הפרישה שלי בעונת לילה. כיצד לפעול? מתי לעשות את הפרישה ומתי לפרוש?
תודה

תשובה:

אין לישון באותה מיטה וכמובן גם לא לקיים יחסי אישות באותו זמן, ויש לבדוק בבדיקת עד בתחילת הלילה, וקודם השינה, ולכתחילה עדיף גם להימנע מחיבוק ונישוק, הגם שמעיקר הדין יש מקום להקל, אולם “המחמיר תבא עליו ברכה” [כאשר יש חשש של הוצאת זרע לבטלה, או כאשר ישנו חשש סביר שעל ידי כך יבואו לידי קיום יחסים יש להימנע מכך לכל הדיעות ובכל אופן],

שאר דיני פרישה של נדות [העברה מיד ליד, נגיעה שלא לשם חיבה וכיוצא בזה] אין צריך לעשות.

מקורות:

שו”ע יו”ד סי’ קפד ס”ב, וס”ט, ובש”ך שם, ובשו”ע הרב שם בקונטרס אחרון סק”א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *