”תכלית הידיעה – לידע שאין אנו יודעים”

רבני בית ההוראה
כ"ד כסלו ה'תשע"ב

שאלה: היכן נמצא מקור המשפט ”תכלית הידיעה – לידע שאין אנו יודעים”?

תשובה:

ראשית יש להקדים שמעלה גדולה יש בהשגת האדם שאין הוא יודע כמאמרם בגמ’ ברכות ד, א: ”למד לשונך לומר איני יודע”. ובאמת משפט זה כצורתו מצינו שהביאו ב”כלי יקר” שמות כה, י בשם ספר ”בחינות עולם” יג, מה וז”ל: תכלית הידיעה – שנדע שלא נדעך. ובספר ”עקידת יצחק” שער נד וז”ל: תכלית מה שנדע – שלא נדעך ע”ש. וכן מצינו בספר העקרים – מאמר שני פרק ל שכתב: ותכלית מה שנשיג ממנו יתברך – שאי אפשר להשיגו כמאמר החכם תכלית מה שנדע בך – שלא נדעך ע”ש. ואף בשל”ה הקדוש פרשת עקב תורה אור א וז”ל: כי ביותר שהאדם משיג, הוא משיג שאינו יכול להשיג, כמו שאמרו תכלית מה שנדע הוא שלא נדעך ע”כ.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *