להרבות בצדקה בחנוכה

מתוך כתב העת "בסוד שיח", בעריכת שאול שיף

להרבות בצדקה בחנוכה

איתא בספרים הקדושים [ ועיין מגן אברהם אורח חיים סימן תע"ר ] שבחנוכה יש להרבות בצדקה. משום דאמרו חז"ל [ שבת קלט.] "אין ירושלים נפדית אלא בצדקה", וחנוכה הוא הזמן המסוגל ביותר לעורר את הגאולה, מחמת שהימים עצמם הם מעין הגאולה. שהרי נר חנוכה הוא מעין עבודת המקדש. לכן, ראוי להרבות בחנוכה בצדקה שזה מביא את הפדות והגאולה. צדקה היא גם שלום, כדאיתא בזוהר הקדוש פרשת מקץ. ועיקר הגלות בא על ידי שנאת חינם, ולכן צדקה שהיא שלום היא תיקון לשנאת חינם ומקרבת הגאולה. וראוי להרבות השלום בחנוכה ולעקור מלבו שום טינא ותרעומת שיש לו על שום בר ישראל, ולעורר אהבה לכל אחינו בני ישראל, וזה גם כן צדקה כנ"ל וצדקה היינו שלום.

[ארץ צבי קוז'יגלוב, חנוכה תרפ"ה]

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *