שני שכנים בונים על הגג, כיצד להתחלק בהוצאות הזזת הקולטים

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ט"ז כסלו ה'תשע"ב

לכבוד בית הדין
שני שכנים [מתוך ארבעה] שבונים על גג משותף לכל הבנין [כל אחד בונה על החלק שמעל הדירה שלו] לאחר שקבלו את רשות כל השכנים, בהיות ועל פי הלכה הגג שייך לכל דיירי הבנין.
על פי חוקי העיריה ניתן היתר בניה לדיירי הקומה העליונה, שכל אחד יבנה על הגג של הדירה שלו.
השאלה בהיות שיש על הגג קולטים של המערכת הסולארית לחימום מים, ולשכן אחד יש על השטח שלו כ 15 קולטים ולשני יש 6 קולטים, האם שניהם משתתפים בשוה בהוצאות הזזת הקולטים, וכדין חלוקת השותפין דמעלין בדמים, או שכל אחד משלם רק את הקולטים של החלק שלו, דנסתחפה שדהו, היות ולא היה בונה על חלק שהוא לא מעל הדירה שלו, כי בהיתרי בניה של העיריה ניתן לבנות רק מעל הדירה שלו, וגם אין שום אפשרות סבירה להגיע מהדירות עם מדרגות לחלק של השכן השני, כי הם באלכסון זה מזה ובאמצע יש את החדר מעלית והמדרגות המפרידות ביניהם.

תשובה:
שלום רב,

בעיקרון, השכן שיש מעליו 15 קולטים צודק, יש לחלוק את הרכוש המשותף לחלקים שווים, וכיון שהוא חייב להזיז 15 קולטים הרי חלקו שווה קצת פחות ויש לשלם לו על כך בכסף, בדרך של תשלום מחצית עלות הזזת 9 קולטים, או אפילו בכך שיתנו לו לסטות ולבנות כמה מטרים מעל הדירה של שכנו (ואין בעיה מצד העירייה בכך, בדרך כלל).

למעשה, זה נכון רק אם כל שכן מקבל במדויק מה שמגיע לו לפי חלקו היחסי ברכוש המשותף הרשום בטאבו, אבל בדרך כלל הדיירים הבונים על הגג מקבלים יותר מחלקם ברכוש המשותף, כך שאף אם החלק שיש עליו 15 קולטים שווה קצת פחות, הרי זה שווה יותר מהמגיע לו לפי חלקו. ואם השכנים בטוב לבם נותנים לשכן עם 6 קולטים חלק ששווה עוד יותר, הרי שהוא קיבל מתנה יותר גדולה משכיניו והשני מתנה קטנה. וממילא השכן שיש לו 15 קולטים אינו יכול לתבוע ממנו כלום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *