האם בעל חיים חי נחשב חתיכה הראויה להתכבד

רבני בית ההוראה
ב' כסלו ה'תשע"ב

האם הדין של חתיכה הראויה להתכבד נאמר אף בבעל חיים חי, וכגון טריפה חיה.
דהנה מצאנו מחלוקת אם אומרים חתיכה הראויה להתכבד בדבר הטעון תיקון ובישול, והנה ניתן לומר שכל המחלוקת דווקא בבעל חיים מת הטעון תיקון, אבל בבעל חיים חי כולי עלמא מודו דלא מיקרי חתיכה הראויה להתכבד.
וכמו שמצאנו בנוגע למשלוח מנות בפורים דכולי עלמא מודו שבעל חיים חי לא מיקרי מנה.

תשובה

שלום רב!

בעלי חיים כל זמן שהם בחיים אינם בטלים ברוב, משום שנחשבים דבר חשוב, וכפי שמבואר בשולחן ערוך יו”ד סימן ק”י סעיף א’, (דיני חתיכה הראויה להתכבד מבוארים בסימן ק”א).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *