לתפוס מכשירי חשמל ממעביד שלא שילם משכורת

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ד חשון ה'תשע"ב

פועל שעבד תקופה ארוכה אצל בעל הבית שלא שילם לו מספר חודשים אחרונים, והודיע כעת על פשיטת רגל. בעל הבית חייב לפועל אלפי שקלים, הפועל לקח מהמשרד מספר מכשירי חשמל (את המחשב מקרר).
המעביד בחובות והפועל כבר לא מתכוון לתבוע את משכורותיו. חלפו בינתיים מספר חודשים והקשר נותק.
אולם שאלתו האם חייב להחזיר את מכשירי החשמל? (אשמח לקבל מקורות, האם יש בכך מחלוקת שו”ע רמ”א בחושן משפט סי’ ד).
תודה רבה ויישר כוח!

תשובה:

שלום רב,

יש לתבוע את המעביד לשלם את החוב ולהתרות בו שאם לא ישלם ימכור את המטלטלין. אם המעביד לא שילם 30 יום לאחר התביעה, יש לקחת שלושה אנשים המבינים במחירים של מוצרים אלו ולברר את המחיר, ולנכות סכום זה מהחוב ובכך הם הופכים להיות שלו.

מקורות:

שו”ע סי’ עג סעיפים יד-טו. דעת השו”ע והקצות סק”י שאין צריך בית דין מומחים לצורך המכירה ודעת הש”ך בסק”מ שצריך למכור דוקא בבית דין מומחים.

המחלוקת בין המחבר והרמ”א בסי’ ד אם מותר לתפוס משכון בחוב שאינה דרך הלוואה מבלי להכות (עיין סמ”ע סק”ג אם יש מחלוקת) אינה רק לכתחילה, אבל בדיעבד יכול להחזיק כמשכון.

יש מקום לדון שמקרר הוא כלי שעושים בו אוכל נפש, כיון שמכינים גלידה בתא ההקפאה, ואם כן אסור למשכן אפילו על חוב של שכר עבודה, כמבואר ברמ”א סי’ צז סעיף יד. אמנם, כיון שמדובר במקרר של מקום העבודה והמעביד אינו משתמש לצרכיו האישיים (ובודאי לא להכנת גלידה) אין איסור, וכמבואר בשו”ע שם סעיף ט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *