שילם מראש עבור קורס שנתי ורוצה לבטל

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ג חשון ה'תשע"ב

לרבנים שלום רב מי שנרשם לקורס שנתי נתן שקים לשנה ואחר שלושה חודשים הפסיק בגלל שהוא נרדם בשעורים, כנראה הקורס לא מתאים לו, האם צריך להחזיר לו כסף?

תשובה:

שלום רב,

אם הוא מוצא אדם אחר שיבוא לשיעורים במקומו, הוא יכול להעביר לו את הזכות ולקבל ממנו את הכסף.
אם הוא מוצא אדם שיחליף אותו, הוא לא זכאי לקבל את כל הכסף בחזרה. אבל ייתכן שהוא זכאי לקבל חלק מסוים מהכסף – אם הקורס הוא למספר מוגבל של אנשים וכל אחד מקבל יחס אישי, הוא זכאי לקבל כפי שווי ההנאה שיש למרצה מכך שיש לו תלמיד אחד פחות.

מקורות:

עיין שו”ע חו”מ סי’ שלג סעיפים א-ב לגבי בעה”ב החוזר בו, ועיין רמ”א סי’ שלה סעיף א שאין דין פועל בטל במלמד. אמנם אם המלמד נהנה מכך שיש לו תלמיד אחד פחות, פשוט שיש לנכות הנאה זו.
עיין קצות סי’ שטז סק”א שאין דין פועל בטל אלא אם בעה”ב אנוס, אמנם בנידון דידן נראה שאם השיעור לא מושך אותו הרי זו סיבה מספקת לחזור ואינו חייב יותר מבעל בטל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *