קטן העושה מלאכה בשבת, האם יש למחות בו

יש החושבים שקטן יכול לשמש כגוי של שבת ומשתמשים בו לצורך עשיית מלאכות בשבת בחשבם שאין בכך איסור, עלינו לדעת שפעולות אלו אסורות מהתורה ובחלק מהמקרים איסורן מדרבנן וצריך זהירות רבה בעניין זה.

נאמר בתורה: לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך וכו'. למדנו מפסוק זה שקטן שעושה מלאכה בשביל אביו בשבת, אביו עובר באיסור חילול שבת משום שנצטווה על כך שבנו לא יחלל שבת עבורו.

חשוב להדגיש, שאיסור זה נאמר אף בקטן שלא הגיע לגיל חינוך (כבן שנתיים-שלוש לערך). איסור זה נאמר הן במקרה שאביו צווהו לעשות מלאכה, והן כשלא צווהו לעשות מלאכה זו אך בנו יודע שזה רצון אביו ועושה זאת לצורך אביו. כגון שיש ח"ו דליקה ואין סכנת נפשות בדליקה זו ובנו הקטן רוצה לכבות את הדליקה צריך אביו למחות בו משום שהקטן עושה זאת בשביל אביו, ואם אינו מוחה בו עובר באיסור מהתורה הנ"ל לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וכו'.

וכן מצוי שבנו הקטן הדליק בשבת אור שאינו נצרך, אם אביו רומז לו לכבות, או אפי' אינו רומז אלא מהבעת פניו הזועפות וכדו' מבין בנו שאביו חפץ בכיבוי האור – אם יכבה הקטן האור, אביו עובר באיסור תורה משום שעושה לצורך אביו (כמבואר בשו"ע סי' של"ד סעיף כ"ה). ואם בנו הקטן אינו עושה לדעת אביו אלא לדעת עצמו כגון שמדליק ומכבה את האור למשחק או משחק במשחק חשמלי שמדליק אורות וכדו', אין אביו עובר באיסור לא תעשה כל מלאכה וכו'. במקרה זה, אם בנו לא הגיע לגיל חינוך אין צריך למחות או למנוע ממנו לעשות זאת, אך אם הגיע לגיל חינוך חייב למנוע ממנו לעשות פעולות אלו.

בענין דין חינוך וגיל החינוך בע"ה במאמר הבא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל