בסברת הר"ן שעדיף לשחוט בשבת כדי להאכיל חולה שיש בו סכנה, מאשר להאכילו נבלה

בס"ד
כתב מרן ז"ל סי' שכח ס' יד, היה חולה שיש בו סכנה צריך בשר שוחטים לו ואין אומרים נאכילנו נבלה וכו', והביא המ"ב כמה טעמים בזה {ס"ק לט} (ולאו דווקא שסובר מרן הותרה שבת אצל פ"נ).וכתב הכה"ח שבאופן ששוחט לחשב"ס
ימלח הבשר לפני כן, שדם מבושל איסורו מדרבנן, ומליחה בשבת איסורה מדרבנן, וטוב שיעבור המחלל על איסור אחד דרבנן של מליחה משיעבור החולה בכל כזית וכזית, והוא ע"פ טעמו של הר"ן שריבוי כזיתות בנבלה עדיף מאיסור סקילה אחד בחילול שבת (וע"פ סברא דחויה שבת אצל פ"נ).
ונסתפקתי בדברי הכה"ח הנ"ל ע"פ מש"כ הר"ן שריבוי כזיתות עדיף, אם לא נצרך החולה אלא לכזית אחד, האם נצריך את שוחט הבשר למלוח אותו לפני כן, או שמא דווקא בנצרך החולה לשתי כזיתות ומעלה הדין כן, שכן הוא ריבוי כזיתות? (וכנ"ל באופן שבא להאכילו נבלה אם נצרך החולה לכזית אחד האם יהיה מותר לשחוט עבורו או שיאכילו הנבלה, שהרי צריך רק לכזית).

תשובה

שלום רב!

לפי הטעם של הר"ן פשוט לכאורה שאם אינו צריך לאכול רק כזית אחד, יאכל כזית נבלה, שאינו רק לאו אחד, ולא ישחוט ויחלל שבת שיש בו איסור סקילה, אבל לפי הטעמים האחרים שכתבו הפוסקים שההיתר לשחוט הוא משום ששבת הותרה אצל פיקוח נפש, או משום שחוששים שמא החולה ימאס בנבלה ולא יאכל ויבא לידי סכנה, לפי הטעמים האילו גם אם בא לאכול רק כזית אחד מותר לשחוט עבורו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל