בדיקה פנימית במסולקת דמים

אם אשה מבוגרת, מסולקת דמים, עוברת בדיקה פנימית, האם צריכים לחוש לדין "אין פתיחת הקבר בלא דם", למרות שאין לה דם?

תשובה:

אם הבדיקה היא חודרנית, ונכנסת לרחם עצמו, ורוחב המכשיר שנכנס הוא לפחות 1 ס"מ [דבר שאינו מצוי כ"כ], יש לחוש לדין של אין פתיחת הקבר בלא דם, אך אם המכשיר הוא פחות מכך, יש להקל במסולקת דמים בלבד [אך בשאר נשים יש להחמיר אף במכשיר דק מזה].

כל זה באופן שלא יצא דם, אולם אם יצא דם, האשה טמאה וצריכה לספור שבעה נקיים.

מקורות:

עי' שו"ע סי' קצב ס"א שחוששים לדם חימוד [שהוא מדרבנן] אפילו בגדולה, וכתבו הפוסקים (ע"ש בפ"ת סק"א, ובברכ"י שיורי שיורים קו"א סק"ב, ושו"ת חיים שאל סי' כו בשם התשב"ץ ושו"ת מקום שמואל סי' לג, ושו"ת בית יהודה (למהר"י עייאש) ח"ב סי' סג ועוד) שהוא הדין בזקנה אפילו בת שבעים שנה ומסולקת דמים שצריכה לחוש לדם חמוד, וא"כ הו"ה לגבי דין א"א לפתה"ק בלא דם, שיש לחוש אף במסולקת דמים. אולם לגבי עובי השפופרת יש להקל בזה עד 1 ס"מ, מכמה סיבות שיש להקל בנדו"ד ואכמ"ל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. קבלתי מזקינים בעלי הוראה שאם אין להזקנה כח ללכת למקוה נקטינן כדברי התפארת למשה סי' קפח, ושואל ומשיב מהדירא תליתאה תשובה מ' שחולקים על הנוב"י וס"ל דלא מיקרי פתיחת הקבר רק אם נפתח מאליו ויצא מה שהוא מהרחם לחוץ אבל נפתח ע"י אדם מבחוץ אין זה פתיחת הקבר, ואח"כ כתב דאף לפי דברי הנו"ב בזקנה יש להתיר, וכ"ש שיש לסמוך על התפארת צבי ומהרש"ם שמקילים עד ב' אצבעות. ועיין אג"מ יור"ד ח"א סי' פט.
    וכן מורים כל המורה הוראה

  2. יישר כח,
    אולם יש להדגיש שכל זה דווקא כאשר לא יצא דם כלל מהרחם, אך אם יצא דם מהרחם אין בזה חילוק בין זקנה לילדה והאשה טמאה אף אם קשה לה ללכת למקוה [ויתירה מכך, שאם אינה יכולה ללכת למקוה, יש בזה חשש גדול של איסור שהיה בבית של הבעל והאשה ובכל מקום יש לשאול לפי הענין].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל