קידוש והבדלה, בעמידה או בישיבה

רבני בית ההוראה
ט"ז חשון ה'תשע"ב

רציתי לדעת קידוש והבדלה של שבת עושים בעמידה או ישיבה ?

תשובה

יש בזה מנהגים חלוקים, יש נוהגים לעמוד גם בקידוש של הלילה וגם בקידוש של הבוקר.

ויש שנוהגים לשבת בקידוש, חוץ מהזמן שאומר ויכולו בליל שבת שאז נהגו לעמוד, ויש נוהגים לשבת גם בזמן אמירת ויכולו,

ולעניין הבדלה: גם בזה יש מנהגים חלוקים, יש עומדים ויש יושבים.

מקורות

עיין שו”ע סימן רע”א סעיף י’ ובמשנה ברורה ס”ק מ”ו ובכף החיים ס”ק ס”ב

ולענין אמירת ויכולו עיין במשנה ברורה סימן רס”ח ס”ק י”ט ועיין חזו”א סימן י”ט סק”ח ועיין בספר שמירת שבת כהלכתו פרק מ”ז סעיף  כ”ח

ובעניין הבדלה עיין בשו”ע סימן רצ”ו סעיף ו’ ובמשנה ברורה שם ועיין שש”כ פרק ס’ סעיף כ”ב.

4 תגובות

  הרב מאיר יצחק וינד:

  שלום רב! בליל שבת תעמוד, וקידוש של שבת בבוקר ובהבדלה אם אתה ספרדי תשב, ואם אתה אשכנזי תעשה מה שאתה רוצה.

  יהושוע:

  תודה

  אילנה:

  בסד
  אני אשכנזיה חרדית שהולכת לפי מנהג ספרד ועדות המזרח.
  בליל שבת קודש אני עומדת ובבוקר יושבת ובהבדלה עומדת . האם זה בסדר ? כך ראוי לעשות ?

  רבני בית ההוראה:

  זה בסדר גמור, יש בכך מנהגים שונים וכולם שוים לטובה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *