האם מותר לגננת לצלם דפים מחוברות עבודה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
12 Cheshvan 5772

האם מותר לגננת לשכפל כל מיני דפים וציורים מחוברות עבודה וכו’ וממה מותר לה וממה אסור לצלם? ומה הדין כשהמוציא לאור אומר בפרוש שצריך לשלם על כל דף?

תשובה:

שלום רב,

מותר לצלם דפים בודדים אבל לא נושא שלם.
אם המו”ל דורש תשלום על כל דף חייבים לשלם לו מחיר ראוי אבל לא מחיר מופרז שהמטרה היא למנוע שלא יצלמו. מחיר ראוי יש לחשב כך – אם לדוגמא יש בספר על פרשיות השבוע לילדים 100 ציורים, ההוצאה עבור הציורים היתה 20 אחוז מכל ההוצאות (הטקסט, העיבוד, העימוד, הכריכה וההדפסה) יוצא שכל ציור עלה 0.2% מכל הספר, יש לשלם על כל עותק של כל ציור 0.2% ממחיר הספר בשוק.

מקורות:

דעת הגרמ”מ שפרן שליט”א שצילום שהחוק מתיר נחשב לשימוש רגיל ומותר. עיין עלון המשפט גליון 39 עמוד 7.
דעת הגרז”נ גולדברג שליט”א שהמו”ל יכול לדרוש תשלום מהנהנים. עיין גם בקובץ עומקא דדינא ח”א עמוד רכד וח”ג עמוד 229.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *