שאלה על מין דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים, ולכאורה דבר זה סותר את דברי חז"ל

בניסיון שלי לחזק חבר ,הצגתי בפניו את שנאמר במשנה "במשנה נאמר כי כל דג שיש לו קשקשת יש לו גם סנפיר (נידה פ"ו, מ"ט).

וכאן היתה נפילתי משום שהוא הציג בפני 2 מיני חיים בים שיש להם קשקשים אך ללא סנפירים וכאן יש סתירה משמעותית עם המשנה אשמח מאוד לקבל חומר בנושא או בטל 0547304020 כדי

תשובה

שלום רב!

בדבר זה כבר דנו הפוסקים לפני כמה מאות שנים, ודעת הכרתי ופלתי בשולחן ערוך יורה דעה סימן פ"ג שמה שאמרו חז"ל שכל דג שיש לו קשקשים יש לו גם סנפיר, כוונתם שכך הוא על פי רוב אבל יש מקרים מועטים שיוצאים מהכלל שאפשר למצוא דגים כאילו ואין זה סתירה לדברי חז"ל.

אמנם דעת רוב הפוסקים שכוונת חז"ל כפשוטו שאין שום דג בעולם כזה, ולשיטתם צריך להבין איך זה שבאמת אפשר למצוא דגים כאילו בים, ועיין בפרי מגדים בשולחן ערוך יורה דעה סימן פ"ג (משב"ז סק"ב) שהביא בשם המעדני יום טוב שבזמן שקבעו חז"ל שאין שום דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים באמת לא היו דגים כאילו, ומה שעכשיו אפשר למצוא זהו מפני שהרכיבו דג טמא ביחד עם דג טהור ויצא מזה מין חדש שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר ולכן אין זו סתירה לדברי חז"ל. עוד תירוץ כתב הפמ"ג שהכלל של חז"ל הוא ביחס לדגי הים ולא ביחס לחיות הים ומה שעכשיו אפשר למצוא כמה דגים שיש להם רק קשקשים זהו מפני שאינם דגי ים, אלא חיות ים.

ועיין בפרי חדש [סימן פ"ג סק"ד] שדחה את דברי המעדני יום טוב שאם נאמר שהיום יש דגים שיש להם רק קשקשים, מפני שנתהוו על ידי הרכבה אם כן אנחנו עוקרים בזה את הכלל של חז"ל שכל דג שיש לו קשקשים יש לו סנפיר, שאפשר לומר שנתהוו כל מיני דגים חדשים על ידי הרכבה? ועל התירוץ השני גם כן הקשה שלא יתכן לומר שדברי חז"ל הם רק ביחס לדגים ולא לחיות ים, מפני שחז"ל סתמו ובפשטות כוונתם גם לחיות ים.

אמנם הבכור שור בחולין [סו,ב] דוחה את דברי הפרי חדש ועיין במחזיק ברכה אות ח' שהאריך בזה. ועיין בספר דרכי תשובה סימן פ"ג ס"ק כ"ז – כ"ח שהביא בארוכה את דברי הפוסקים בעניין זה.

ברצוני לציין ששמעתי שלפי מה שידוע היום אין שום דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפיר, ואותם דגים שהפוסקים דנו בו יש להם דבר שנראה כקשקשים, אבל על פי ההלכה אין דינם כקשקשים, שקשקשים אינם נחשבים כסימן טהרה רק בתנאי שהם נקלפים ביד או בכלי, ודגים אילו אינם נקלפים ואין דינם כקשקשים, ואני מתאר לעצמי שהדגים שהחבר שלך מדבר עליהם, הם מהדגים האילו שיש להם דבר שדומה לקשקשים ואין להם דין קשקשים ממש.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל