פרישת הידים בהדלקת נרות שבת

רבני בית ההוראה
י' חשון ה'תשע"ב

בס”ד מה המקור שפורשות הנשים ידיהם מעל הנרות לפני הדלקתן הנרות בערב שבת

תשובה:

המקור הוא מדברי הרמ”א בשולחן ערוך “יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה (מרדכי סוף ב”מ), וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח”כ מסלקין היד וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג”

מקורות:

מה שנהגו לסובב את הידים מסביב לנרות, ואח”כ מניחות הידים על העיניים עצמם בשעת הברכה כך הוא המנהג, [ראה בשלחן הטהור סי’ רסג ס”ו, ועוד] אולם באמת עיקר הדבר הוא הנחת הידים כנגד הפנים כדי שלא יהנו מהנרות רק לאחר הדלקתן, ומן הראוי לציין שעדיף לומר את התפילה שאומרות הנשים בזמן הדלקת נרות, לאחר שמורידות את הידים מהעיניים בשעת הברכה, ולפתוח את העיניים ורק לאחר מכן לומר את התפילה, ראה מה שכתבתי בארוכה בזה בספרי “כבוד השבת” על הל’ הדלקת נרות סעיף ט הלכה כד, ובהערות 132-135.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג סעיף ה
יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה (מרדכי סוף ב”מ), וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח”כ מסלקין היד וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *