למשוך לקוחות שרגילים לקנות אצל המתחרה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
י' חשון ה'תשע"ב

לכבוד הדיינים הגאונים שליט”א
יש בבעלותי מפעל לייצור קלף, רציתי לשאול האם כשאני פוגש מכר שרגיל לרכוש ממפעל מסויים ליידע אותו שיש לי עצמי מפעל, או שמא יש בזה עני המהפך או השגת גבול?

תשובה:

שלום רב,

אם המכר לא סיכם שום דבר עם בעל המפעל לגבי העתיד מותר ואין בזה לא איסור ‘עני המהפך’ ולא איסור ‘השגת גבול’. אבל אם המכר כבר סיכם יש איסור ‘עני המהפך’.

מקורות:
לגבי איסור ‘עני המהפך’ כתב בשו”ת מהרש”ל סי’ לו (ד”ה מכל הלין) שאם הראשון לא טרח כלל אין איסור, וכתב שאדם שהיה נוהג לשכור כמה שנים מותר לסלק אותו לפני שסיכם עם המשכיר לגבי השנים הבאות, כיון שלא טרח עבור השנים הבאות.
איסור ‘השגת גבול’ הוא רק אם הוא מונע מהראשון את כל הלקוחות, כמבואר בדרכי משה חו”מ סי’ קנו אות ד. וכן במקום שהראשון כבר היה מוחזק או שמוציא את הלקוח מתוך החנות, עיין שו”ת חתם סופר חו”מ סי’ עט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *