הזמין מונית ואחר כך נודע לו שיש חברה יותר זולה, האם אפשר לבטל את ההזמנה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ט' חשון ה'תשע"ב

הזמנתי מונית לנסיעה מחוץ לעיר וקבענו מחיר ואח”כ נודע לנו שיש חברה יותר זולה האם מותר לבטל לכתחילה והאם יש בזה מחוסר אמנה או בעיה לצאת ידי שמים?

תשובה:

שלום רב,

לכתחילה אסור, אבל אם יש בכך הפסד מרובה, הרוצה להקל יש לו על מי לסמוך.
במקרה שהנהג כבר יצא לדרך, אסור מן הדין לחזור וייתכן שניתן גם להתחייב לשלם אף בדיני אדם.

מקורות:

בשו”ע חו”מ סוף סי’ רד מביא הרמ”א שתי דעות אם מותר לחזור אם המחיר השתנה ומכריע לחומרא, ובשו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רמו מכריע להקל.
לעניין אם המחיר בשוק לא השתנה אלא שמצא מי שנותן במחיר יותר זול, מסתבר שאסור לכל הדעות שהרי גם מראש בשעה שהזמין ידע שאם יברר יותר מחירים יוכל מצוא יותר זול, וכן פסק בשו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ רלו אות ד. אמנם, בקובץ הישר והטוב הביאו ראיה להיתר משו”ת אבני נזר חו”מ סי’ יז, אולם יש להשיב על ראייתם.

לגבי אם הנהג יצא לדרך עיין שו”ע חו”מ סי’ שלג סעיפים א-ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *