האם מותר לעשן ביום טוב

האם מותר לעשן ביום טוב?

תשובה:

כידוע נחלקו בדבר גדולי הפוסקים, ובזמן האחרון דעת רבים מהפוסקים, שאף המקילים בזה בדורות האחרונים דעתם תהיה להחמיר בזמננו שנתברר שהעישון מזיק לבריאות, ואולם דעת כמה מהפוסקים ובכללם האגרות משה ועוד שאף בזמננו אין איסור של עישון ביום טוב.

למעשה מנהג הרווח בין המעשנים הוא שאין מעשנים ביום טוב, וכל אחד יעשה כפי פסק רבותיו.

מקורות:

עי' ביאור הלכה סימן תקיא סעיף ד ד"ה אין עושין, שהביא דעות הפוסקים בזה ושהכרעת הפוסקים נוטה להקל, אולם בזמן האחרון התפרסם דעת רבים מגדולי הפוסקים שיש להחמיר בזה [אם כי הטעם שכתב המשנ"ב הוא "ועיקר טעם כולם משום דעכשיו שהרבה רגילין בזה נעשה שוה בכל נפש" וטעם זה שייך גם בזמן הזה, [ומזה יל"ע בדברי המנח"ש ח"ב סי' ס' אות כט שכתב שבעישון צריך שיהיה שוה לכל נפש ובפשטות מד' הפוסקים נראה שאין צריך ממש שוה לכל נפש אלא כפי גדרי מאכלים שאפילו הם רעים רשאי לבשלם ביו"ט ע"ש], ועי' בשו"ת ציץ אליעזר חלק א סימן כ פרק ג אות ב, וחי"ז סי' כא, ודעת האגרות משה להקל כמ"ש בספרו אגרות משה אורח חיים ח"ה סימן לד וכן דעת הגר"ע יוסף שמעיקר הדין יש להקל והמחמיר תבא עליו ברכה, וכמ"ש בשו"ת יביע אומר ח"א או"ח סימן לג אות יב וח"ה או"ח סי' לט ולאחרונה האריך בזה שוב בחזון עובדיה (יום טוב, הלכה יד והערה עט).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל