לא התפלל שחרית – האם ישלים תפילה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ה' חשון ה'תשע"ב

אם לא הספיק להתפלל שחרית, בגלל אילוצי עבודה, צריך להשלים את התפילה?

תשובה:
שלום רב,
ניתן להשלים, לאחר תפילת מנחה יש להתפלל שמונה-עשרה פעם נוספת לשם השלמת תפילת שחרית.
עדיף לכוון בתפילה השניה שאם לפי הדין לא ניתן להשלים תהא זאת תפילת נדבה.

מקורות:
שו”ע או”ח סי’ קח סעיף א וסעיף ח.
לעניין אם אילוצי עבודה נחשבים כאונס – אם היה הפסד כסף ודאי מבואר בשו”ע סעיף ח שנחשב אונס. אם היה ספק הפסד מובא בביאור הלכה שיש מחלוקת האחרונים ולכן יתפלל על תנאי שתהא תפילת נדבה. אם היה טרוד במסחר נפסק במשנה ברורה ס”ק כד שנחשב אונס. כיון שקשה להחליט אם האילוץ היה אונס ויש לדון כל מקרה לגופו, עדיף לכוון על תנאי שתהא תפילת נדבה.
לעניין ברכות קריאת שמע עיין ביאור הלכה סוף סי’ נח שלאחר חצות אסור לברך.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *