לפתוח דואר אלקטרוני או מכתבים שנשלחו לאדם, לאחר פטירתו

רבני בית ההוראה
26 Tishrei 5772

האם לאחר שאדם נפטר מן העולם, ר”ל, מותר לפתוח את תיבת הדואר האלקטרוני שלו, וכן מכתבים שקיבל, או שיקבל לאחר פטירתו בטעות, במקרה שלא דיבר על כך בחייו ולא הזכיר זאת בצוואתו ??

תשובה:

אם יש סיבה לחשוב שהדברים עשויים להיות לתועלת ליורשים, מותר לפותחם, אולם אם הדברים עלולים להיות דברים אישיים של השולח, ויתכן ולא רצה שיראה זאת רק הנפטר מן הראוי שלא לפתוח.

מקורות:

כידוע ישנו חרם דרבינו גרשום שלא להסתכל במכתבים אישיים של אנשים שמא השולח אינו מעונין שיראה זאת רק הנמען בלבד, אולם מצינו בגדולי ישראל שהיה תחת רשותם מכתבים אישיים של אבותיהם ורבותיהם שבאו לידם בירושה, ומן הסתם הסיבה שהרי בכלל ירושה ירשו גם את המכתב, אלא שלא היה נראה להם שישנה סיבה שהשולח יקפיד על כך, והוא הדין בנדון דידן

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *