כשרות מזון מלכות

כ"ז אלול ה'תשע"א

כפי שהובא במאמר על כשרות הדבש, הרי שאף שהדבורה אסורה באכילה, והכלל ההלכתי קובע כי המופרש מהטמא, טמא אף הוא. בכל זאת חכמנו התירו את הדבש, כיוון שאינו ממוצה מגוף הדבורה, אלא שהדבורה משמשת אך כמעבירה את הצוף מהפרחים לכוורת. ולכן מותר.

 

מלכת הכוורת:

מזון המלכות הינו הפרשה שהדבורה מפיקה מבלוטה בראשה. הפרשה זו מיועדת להזנת מלכת הכוורת. בכל כוורת קיימת מלכה, זו נבחרת בעודה זחל. הדבורה עוברת כמה גלגולים בחייה, מתחילה את חייה כביצה. מן הביצה בוקע זחל, שהופך לגולם, מהגולם – בוקעת דבורה בוגרת מושלמת.

מלכת הכוורת הותיקה מטילה בתאי הכוורת אלפי ביצים. מהביצים שהטילה המלכה, יתפתחו כל טיפוסי הדבורים. רק בתוך מעט מאוד מהביצים, יתפתחו מלכות דבורים – מן הביצים המלכותיות הללו, מתפתחים זחלים גדולים במיוחד. רק זחלים אלו המיועדים למלוכה יוזנו במזון מיוחד הנקרא “מזון מלכות”, ואילו הזחלים האחרים לא יוזנו ב “מזון מלכות”, אלא במזון אחר כמו דבש ופולן.

הזחלים ה”מלכותיים” הופכים לגלמים “מלכותיים”. מכל גולם כזה – תבקע דבורה העשויה להיות מלכת הכוורת. רק אחת מהן תזכה במלוכה, שכן המלכה שתבקע ראשונה מהגולם – תלחם בכל מלכה נוספת שתבקע ותהרוג אותה, ותישאר מלכה יחידה בכוורת.

תכונות רפואיות :

מכך שלמזון המלכות יש את היכולת להפוך זחל רגיל – לזחל מלכותי, יש מוכיחים כי המזון הינו בעל סגולות בריאותיות מיוחדות, ומשמש כתכשיר תרופתי אלטרנטיבי. מזון המלכות בא בצורת חומר נוזלי למחצה, שטעמו מר במקצת.

כשרותו:

הבעיה הכשרותית במזון זה, נובעת מהיותו מופק מגוף הדבורה. שהרי כל מה שהתירו את הדבש, הוא מכיוון שאינו מופק מגוף הדבורה אלא רק אוחסן אצלה, ואילו מלון המלכות הינו הפרשה מגוף הדבורה שהינה אסורה באכילה, ואם כן כל מה שמופרש ממנה טמא גם הוא כהרי הכלל: “היוצא מן הטמא-טמא”. אך יש שהקלו לצורך רפואי, מפני שרגילים לערב את מזון המלכות בדבש שכמוּתוֹ פי ארבעים ממזון המלכות, וכיוון שטעמו אינו מורגש, איסורו בטל ומותר לאוכלו. וכן אם יכינוהו בצורה של גלולות שאין בהן טעם מותר לבלעם. בכל מקרה יש לשאול רב מורה הוראה לפני השימוש בו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *