נטילת מים אחרונים מתוך כלי

הרב מאיר יצחק וינד
ז' אלול ה'תשע"א

האם יש עניין ליטול מים אחרונים מתוך כלי

תשובה

מעיקר הדין דעת רוב הפוסקים שלא צריך ליטול מים אחרונים מתוך כלי, אמנם ישנם פוסקים שסוברים שלכתחילה צריך ליטול ידיים מכלי, והמחמיר תבא עליו ברכה.

מקורות

עיין משנה ברורה סימן קפ”א ס”ק י”ג שכתב בשם האחרונים שכל מיני מים שפסולים למים ראשונים, כשרים לנטילת מים אחרונים, וגם לא צריך ליטול מכלי וכו’.

אמנם עיין בשעה”צ ס”ק ל”א שכתב שזה שלא כדעת השלטי גיבורים שדעתו שצריך נטילה מכלי, ועיין בספר תשובות והנהגות ח”א סימן קע”ג שמסתפק שאולי לדעת הגר”א שצריך ליטול מים אחרונים, עם מים בשיעור רביעית וכו’, צריך גם ליטול מתוך כלי.

ועיין בכף החיים ס”ק (י’ – כ”ח) שכתב שאף שמדינא אין צריך ליטול מכלי, לכתחילה יש ליזהר ליטול מכלי.

3 תגובות

  אייל מימון:

  כוונת הכף החיים ליטול לכלי ולא מכלי, שאין אזכור בכל דבריו לצורך ליטול מכלי.
  עיין בדברי הרב מזוז בהערות על פרשת וישלח בבן איש חי.
  יישר כוח על מעשיכם!
  שבוע טוב.

  מ.צ.:

  שלום רב. לא הבנתי תשובת הכף החיים.מכלי או לכלי ? האם מדינא פירושו בדיעבד?

  רבני בית הוראה:

  מכלי. אין פירושו דיעבד, אלא שיותר מהודר בכלי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *