רשיון מהעיריה להרחבת דירה על שטח שדשו בו רבים

דיין בבית הדין נתיבות חיים
4 Elul 5771

מה הגדר (הכוח)של מתן רשות (רשיון) מטעם העירייה להרחיב דירה, על שטח שעד כה דשו בו רבים. האם זו הפקעה? האם טענת הדיירים שעד כה דשו בדרך הזו צודקת?

תשובה:

שלום רב,

ההחלטה של העירייה היא רק מבחינה תכנונית ולא מבחינה קניינית. שאלה קניינית צריכה להתברר בבית דין, או להבדיל לפי החוק בבית משפט.

לגופו של עניין, אם השטח הוא רכוש משותף ודאי שיש זכות לשכנים להתנגד. אם השטח הוא פרטי של המרחיב, יש נידון בפוסקים אם יש דין ‘מצר שהחזיקו בו רבים’ בקרקע הרשום על שם אדם בטאבו.

מקורות:

שו”ת מהרש”ם ח”א סי’ ה

1 Comment

    אלחנן טוייב:

    בדרך כלל, עבור העירייה מספיק 75% ‘מסכימים’ כדי לאשר, לפי זה יוצא שלמרות קבלת הרשיון- יתכן ואסור מבחינה הלכתית לבנות בפועל, כיון שיש מדיירי הבניין המשותף מתנגדים?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *