פיצויי פיטורין בארץ ישראל ובארצות הברית

בס"ד
אבקש מאוד שתשיבנו איזו שאלות בדבר הנהוג בארץ ישראל שמפצין את המלמד שפיטר ממשרתו בדמי חודש לשנה.
איך הדין כשתיכף ומיד מצא משרה אחרת ?
ואם שאז אין מגיע לו, מה שיעור הזמן שאם מצא בתוך אותו זמן אין מגיע לו ?
במלמד שפורש לפנסיה אם מגיע לו ?
אם כגון פיטרו המלמד פתאום מבלי להודיעו על כך מקודם שיחפש משרה אחר ותובע את ההנהלה שישלמו לו משכורתו המלאה על זמן ההודעה שצריכים ליתן (שההנהלה מחויב בזה מדינא) אם בנוסף לזה מגיעו דמי חודש לשנה או שבפיצוי של דמי חודש לשנה כבר נכלל הכל ?
ואם ידוע לכם אודות מנהג זה אם נהוג גם בניו יארק (באופן שאפשר לחייב הנהלה על כך מדין מנהג המקום).
ונא לכתוב עוד איזו כללים ומראי מקומות במנהג זה.
ותשואות חן חן לכם ויה"ר שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה ותזכו לברכת התורה וכל טוב.

תשובה:

שלום רב,

ישנם שני מיני חיובים. א. אם פיטרו באמצע שנה, או מבלי להודיע מספיק זמן מראש, שאז יש לשלם על כל השנה כפועל בטל (או שכר מלא אם יש מנהג או שלא היתה סיבה לפיטורין), אם העובד אינו יכול למצוא עבודה אחרת באמצע השנה. ב. פיצוי של חודש משכורת על כל שנה שהעובד עבד שאותו יש לשלם אפילו אם אם העובד מצא עבודה מיד.
יש מקרים שחייבים לתת לעובד את שניהם. כגון אם פיטרו אותו בהתחלת השנה הרביעית לעבודתו, יש לשלם לו על השנה הרביעית שאינו יכול להשיג עבודה אחרת ועוד ארבעה חודשים על פיצויי פיטורין. פיצויי הפיטורין אינם מקזזים מהחיוב לשלם עד סוף השנה, כיון שהפיצויים הם כתוספת תשלום על העבודה בשנים עברו, ולא משכורת על שאין לו עבודה אחרת.
פרישה לפנסיה דינה כפיטורין ויש לשלם פיצויי-פיטורין.
לא ידוע לי על המנהג בארצות הברית. כמדומני שיש תשובה באגרות משה על כך.

מקורות:

לעניין פרישה לפנסיה עיין חוק פיצויי-פיטורים סעיף 11 (ה) ועיין חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות סעיף 1. ועיין גם עלון המשפט גליון 33 עמוד ד ובגליון 31 עמוד א.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל