לתת לאבא רשע לשמש כסנדק

רבני בית ההוראה
א' אלול ה'תשע"א

אבא שלי ואמי גרושים.
אבי נשוי לפיליפינית ומקיים יחסי אישות עם נשים גויות. בקרוב בע”ה יוולד לי בן. האם אבי יכול להיות הסנדק? או שיש עם זה בעייה של טהרה? אני לא רוצה שהילד יהיה לא טהור בגלל המעשים של אבי.
תשובה:
מבואר בפוסקים שצריך להדר שהסנדק יהיה צדיק גדול, וגם אם אינו צדיק גדול, לכל הפחות שיהיה יהודי כשר ששומר תורה ומצוות, מפני שלסנדק יש השפעה על התינוק. וצריך להימנע ולא לתת לרשע להיות סנדק, כדי שלא יהיו השפעות רעות על התינוק.
(אני מתאר לעצמי שאדם שעושה עבירות כל כך גדולות, אין לו שום עניין להיות סנדק, וגם אם הוא רוצה להיות סנדק, תסבירי לו בדרכי נועם שזה לא מתאים).
מקורות:
ברמ”א ביו”ד סימן רס”ד סעיף א’ מבואר בשם האו”ז ומהרי”ל שיש להדר שהסנדק יהיה צדיק גדול. וטעם הדבר מבואר בלבוש שזהו מפני שהצדיק מכווין כוונות קדושות וגורמים על ידי כן שהילד יהיה כמותם, אמנם הרקנטי מבאר שזהו מפני שאליהו הנביא בא לברית ויושב על הכסא לכן צריך שיהא הסנדק צדיק כדי שאליהו יתרצה לבא,
ולכן מטעמים אילו צריך להמנע ולא לתת סנדקאות לאדם רשע, עוד יש לתת טעם לפי הדעות שסוברים שאין לתת לקטן להיות סנדק מפני שמבואר במהרי”ל שהסנדק נחשב כאילו שהוא מקטיר קטורת, וזה לא מתאים שקטן יקטיר קטורת, ואם אמרו על קטן צדיק שאין ראוי שיקטיר קטורת ק”ו שאדם רשע כל כך אין ראוי כלל שיקטיר קטורת ויש להמנע ולא לתת לו להיות סנדק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *