חייב שקלים ומשלם בדולרים, לפי איזה שער

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ל' אב ה'תשע"א

שלום
מה הדין במי שחייב לשלם שקלים ומשלם בדולרים, האם משלם לפי שער היציג של הדולר, או לפי מה שמקבלים מסוחרי מט”ח (שהוא פחות מהשער היציג)?

תשובה:

שלום רב,

אם החוב הוא ממכירת סחורה, המוכר יכול לדרוש מהקונה לשלם שקלים, ואם אין לו רק דולרים שהקונה יטרח בעצמו וימכור את הדולרים ויביא לו שקלים, כיון שההסכם היה שישלם בשקלים. וממילא יכול לדרוש גם שאם משלמים לו בדולרים שישלמו לפי מחיר של סוחר מט”ח. אבל אם החוב הוא מהלוואה וללווה אין שקלים רק דולרים, המלווה אינו יכול לחייב את הלווה למכור את הדולרים, וממילא חייב לקבל את הדולרים לפי שער בין-בנקאי, שהוא בעצם השווי האמיתי ללא תוספת עמלות.

מקורות:

לכאורה יש למטבע זר דין מטלטלין ועיין בשו”ע חו”מ סי’ קא סעיף ב וסעיף ו, ועיין שם בסמ”ע סק”י ובתומים סק”ה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *