העתקת נתונים מלוח שנה לצורך יצירת לוח שנה למטרות מסחר

דיין בבית הדין נתיבות חיים
7 Av 5771

האם מותר להעתיק זמנים המופיעים בלוח שנה מוכן, כדי לעצב לוח שנה לצורך
מסחרי? או שיש על נתונים אלו זכויות יוצרים? תודה ויישר כח!

תשובה:

שלום רב,

מותר להשתמש בנתונים.

נימוקים:

למיטב ידיעתי החוק מתיר להשתמש במאגרי מידע.
דעת רוב הרבנים שאם מותר לפי החוק מותר אף לפי ההלכה. בנוסף לכך, עשרות ואולי מאות יודעים כיצד לחשב את הזמנים. כך שמדובר במידע נפוץ שאינו יכול להיות מסחרי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *