קיבל כסף מאביו שכבר הפריש מעשר כספים / חזרה מהסכם שנעשה בע”פ

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ו' אב ה'תשע"א

שלום רב
אבקש את דעת הרב לשתי שאלות
א. מי שקיבל כסף בירושה עישר אותו וחילק לילדיו, האם גם הם צריכים לעשר אותו בשנית?

ב.אדם פירסם סטודיו להשכרה היקשר אדם ואמר שהוא מעוניין לסגור עוד לפני שהוא רואה והמשכיר הסכים. למחרת בא אדם אחר שנראה למשכיר כלקוח יותר לרוחו האם הוא יכול לבטל את דיבורו או להערים קשיים על הראשון כגון לבקש ערבות כספית?

תשובה:

שלום רב,

א. חייבים להפריש מעשר שנית. ישנה אפשרות שהאבא יפריש פעמיים מעשר ויכוון בפעם השניה לפטור את ילדיו. עיין עלון המשפט גליון 29 עמוד א דין 1.

ב. יש איסור לחזור מדיבורו (ובאם יש לו סיבה מוצדקת כגון שהמחיר השתנה יש מחלוקת הפוסקים), אבל לא ניתן לאכוף איסור זה. עיין שו”ע חו”מ סי’ רד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *