גרימת סתימה בביוב באמצעות שימוש במגבונים לחים

שלום
אני אחראי על ועד בית ומידי פעם יש סתימות בבור של הביוב בגלל המגבונים וחייבים לשלם כל פעם בין 200 ש"ח ל250 ש"ח.
רציתי לדעת האם אסור להשתמש לכן במגבונים?
ועוד, האם מי שיודע שכן השתמש במגבונים האם הוא צריך לשלם משהוא לועד מספק או כלפי שמיא?
תודה

תשובה:

שלום רב,

אכן אסור לזרוק מגבונים לאסלה רק לאשפה. הזורק מגבונים יכול להזיק גם למערכת הביוב העירונית.

מאחר וידוע שמגבונים גורמים לסתימות, אדם שזרק מגבונים לאסלה הרי הוא פושע, וחייב לצאת ידי שמים להשתתף בעלות פתיחת הסתימה.

בדיני אדם קשה לחייב, מחמת שקשה להוכיח איזה חלק יש לכל שכן בנזק, וכן מחמת שלא ברור שגרימת סתימה היא נזק.

מקורות:

עיין שו"ע חו"מ סי' שפו מחלוקת המחבר והרמ"א בזורק מטבע לים ובפוחת מטבע, שלדעת הרמ"א פטור מדיני אדם כיון שאינו מוגדר כנזק. ועיין בקצות שם סק"י שטעם הפטור הוא שאין חיוב ריפוי במזיק ממון כיון שגורם לחסר ממון אחר ואינו מחסר אותו ממון. ויש לעיין כיצד הדין בסתימה בביוב אם דינו כנזק או כריפוי. גם יש לדון אם שותפים חייבים על גרמא מדין שומרים.

שוב מצאתי בשו"ת הרשב"א ח"ב סי' שפ שדן בבור מים של שני שותפים שאחד מהם זרק לתוכו זבלים והרשב"א חייב אותו לשלם. ועיין שם בסוף התשובה שהזבלים אינם נזק בגוף הבור אלא כעין כיסוי. אלא שיש מקום להשיב שהרשב"א לשיטתו שכתב בב"ק דף צח ע"א שזורק מטבע חייב מדינא דגרמי וכדעת המחבר, אבל הסמ"ע בסי' קעג סק"ט ונתיבות חידושים סק"ה מביאים את הרשב"א בפשיטות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל