השעטנז בארצות

כ"ז סיון ה'תשע"א

פרק יא

אינדקס

רשימת “תויות הכשרות” של המעבדות לשעטנז בא”י

אנגליה – England
באנגליה ישנם יהודים רבים שומרי תורה ומצוות.
נפרט מעט את מצב השעטנז בקהילות החרדיות, כפי שנמסר על ידי בודקי השעטנז המומחים המתגוררים באנגליה, ומוסמכים על ידי “בית הדין הארצי לעניני שעטנז” בארץ ישראל.

מצב השעטנז באנגליה באופן כללי
באנגליה אחוזי השעטנז די גבוהים. הסיבה לרבוי השעטנז נעוצה בכך, שחליפות ומעילים רבים מכילים צמר, עקב מזג האויר הקר השורר לעיתים, וכן עקב כך שהרוב הגדול של הביגוד מיוצר על ידי חייטים שאינם מודעים לנושא של שעטנז, ומכניסים פעמים רבות – סרטים, חוטים ובטנות העשויים מפשתן לתוככי הבגדים, על מנת לתת להם, חוזק ועמידות לאורך שנים. כן מכניסים פעמים רבות “בלאי בגדים” – בכריות, בשרוולים ובביטנות הבגדים.
עקב כך, ברור כי חובה גמורה על כל אחד, לשים לב היטב היכן קונה את בגדיו, מי ייצרם, ומה הם מכילים בתוכם, ובאם הבגד נמצא ברשימת הביגוד שיש בו לפעמים שעטנז, חובה עליו למוסרו לבדיקה במעבדה מוסמכת, כדי להנצל מהאיסור החמור של לבישת שעטנז. ועיין בתוך הספר ברשימת הביגוד, ובפרטי ההלכות השונות.

גיטסד – Gateshead
הקהילה החרדית בגיטסד, מונה 350-400 משפחות.
רבים מתושבי הקהילה אמנם מודעים היטב לנושא השעטנז, אך כיון שהרוב הגדול של הביגוד מגיע מחוץ לעיר ונמכר על ידי גויים, מקרי השעטנז בביגוד המתגלים במעבדה שם – רבים הם. מהמעבדה בגיטסד נמסר לנו כי – אין שבוע (כמעט) שלא נמצא בו שעטנז בביגוד!

חליפות ומעילים
בעיקר מצוי השעטנז בחליפות גברים ונשים מכל הסוגים, וכן במעילי חורף.
השעטנז שנמצא בחליפות, הינו פעמים רבות – שעטנז מדאורייתא, ולעיתים שעטנז מדרבנן. ועל כן חובה למסור, כל חליפה ומעיל חורפי לבדיקה במעבדה.
כן קורה פעמים רבות, כי בחורי ישיבה קונים לפני פורים חליפות ישנות ועניבות, ושאר מיני בגדים, מחנויות המוכרות ביגוד משומש, מתוצרת “יד שניה”. בבגדים אלו בפרט, מצוי הרבה שעטנז, כי שם מכניסים בדים וחוטים מכל הבא ליד, ופעמים רבות גם צמר ופשתן.
במעבדה בגיטסד נערכו לכך, ומספר ימים קודם פורים, מתבצעות שם בדיקות חינם, כדי לחזק את הזהירות בנושא, ויבורכו על היוזמה.

בגדים נוספים שנמצא בהם שטענז
נעלי בית  – נמצא שעטנז לפעמים בנעלי בית חורפיות, שבכדי להשיג את החימום הרצוי, תוחבים בהם פעמים רבות “בלאי בגדים”, העשויים מאלפי חוטים, ונמצא שיש בהם שעטנז, ויש להזהר.
עניבות – גם בעניבות נמצא לפעמים שעטנז [לא מצוי].
נעליים – לא מצוי, אך קורה לפעמים שיש בהם שעטנז.
מזרונים – לפעמים מצוי “בלאי בגדים” במזרונים, ויש לפתוח המזרון ולעין אם החומר הממלא עשוי מחומר אחיד, או מסיבים שונים. ובדרך כלל המילוי סינטטי, ואין בעיה .
כובעים – לבד מכובעי הקסקט שבהם מצוי לעיתים שעטנז, ישנם כובעים לנערים (peacaps) כמו שמצוי שלובשים לעיתים בבתי הספר, ובהם התגלה פעמים רבות שעטנז.
ברור, כי ישנם בגדים נוספים רבים, שנמצא בהם לפעמים שעטנז, והזכרנו כאן רק חלק מפרטי הביגוד.

הבודק המומחה המוסמך על ידי “בית הדין הארצי לשעטנז” שבא”י, שברשותו מעבדה לשעטנז בגיטסד, הוא הרב בנימין בנימין הי”ו. וכשנצרך הדבר עומד הרב בקשר עם “המעבדה העירונית לשעטנז” בבני ברק, שנחשבת כאחת המעבדות הטובות בעולם. (הרב בנימין הי”ו אף ניבחן שם על החומר והידע הנידרשים, וקיבל הסמכה על ידי “בית הדין” הנ”ל).
בהתעורר ספיקות הלכתיים, מתיעץ הוא עם בית הדין שבא”י, וכן עם הר’ ראקוב שליט”א, והר’ אברהם שמואל בנימין שפיצר שליט”א.

אם הגוי היה בודק…
ספור שנמסר מהמעבדה בגיטסד:
כתבנו כבר, כי אין לסמוך בשום אופן על החייטים עצמם בנושא תכולת הביגוד, וכל שכן בנושא בדיקת שעטנז, ואף שמבטיחים ונשבעים כי הבגד נקי – אין לסמוך על דבריהם, אלא למסור את הבגד לבדיקה. קל וחומר כשמדובר בחייט גוי, אשר פיהם דיבר שווא.
סיפר לי הרב בנימין הי”ו, כי פעם אחת הביא בחור חליפה של אשה שיוצרה בשוויצריה והכילה צמר –  לבדיקה במעבדה. משפתח את החליפה, מצא די בתחילת הבדיקה, כי יש בה שעטנז. שאל הבחור את הר’ בנימין, אם החייט הגוי יוכל להוציא את השעטנז, וענה לו שבשום אופן לא! כי אין לסמוך עליהם כלל.
משהתחיל הר’ בנימין לטפל בהוצאת השעטנז מן החליפה, עלה חשד בליבו והחליט לבדוק את כל החליפה היטב. לאחר כשעה של בדיקה מעמיקה ויסודית, אכן התברר  החשד כאמיתי, כשבאזור הכתף בעומק ממש, נמצאו חלקים של פשתן.
סח לי הר’ בנימין – “כמה יראת שמים, וכמה מומחיות אמיתית נדרשת, כדי להציל יהודים מאיסור שעטנז החמור. הרגשתי התדירה היא, כי רק מי שמוטלת עליו האחריות לנושא, יש לו את ה”סיעתא דשמיא” המתאימה לגלות את השעטנז. אם הגוי היה בודק, הוא לעולם לא היה מוצא”.

כתובת המעבדה:
הבאנו כאן, את כתובתה ופרטיה של המעבדה בגיטסד, וכן את זמני הפתיחה:
שם הבודק:
הרב בנימין בנימין הי”ו – Benyamin  Benyamin Rby
כתובת:
75 Bewick Rd NE 1RR
שעות הפתיחה:
בימים א’, ב’, ג’  – ניתן להביא בגדים לבדיקה בשעות: 8:15 – 9:30 בערב. יום ה’ 7:00 – 8:00 בערב.
לקבלת הביגוד בחזרה, יש זמנים נפרדים לגברים ונשים, ויש לברר במעבדה.
מספר הטלפון:  44191443142

“סטמפורד היל” – STAMFORD HILL
מצב השעטנז בשכונת “סטמפורד היל”, די דומה כמובן לנתונים בגיטסד, השעטנז די שכיח שם, וצריך משנה זהירות.
את נושא החליפות אפשר לחלק בכלליות ל- 2 סוגים.
א. חליפות יוקרתיות – אותם קונים בעיקר ה”בעלי בתים”.
ב. חליפות  פשוטות.
בחליפות היקרות יותר, מצוי יותר שעטנז מאשר בחליפות הזולות. כאשר במקומות החיזוק  בחליפה יש לעיתים סרטי פשתן, וכן הכפתורים לפעמים נתפרים בחוטי פשתן וכדומה. וזאת יש להעיר, כי בכל פעם מתחדשים הבגדים, וסוגי החליפות משתנים, ומתחדשים עמהם גם, מקרי השעטנז.
ישנן חברות יוקרתיות הידועות לנו, התופרות 100% שעטנז! חברות אלו מפורסמות מאוד בכל העולם, וחליפותיהן נמכרות בכל רחבי תבל .
בחליפות (ז’קטים) הסטנדרטים יותר, מצוי קצת פחות שעטנז, אך עדיין מתגלה במקרים רבים גם כן. ובעיקר – בז’קטים וחליפות לגברים ונשים, וכן מעילים. (במעילי גברים יותר מצוי ממעילי נשים).
לאחרונה נמצא דבר מענין – הגיעו לבדיקה מספר מעילי נשים, שנראים בדיוק אותו הדבר. אך תחת המיקרוסקופ נתגלה כי חלקם שעטנז, וחלקם כשרים.
בחליפות ובמעילים נמצאים פעמים רבות טלאים וחתיכות של פשתן, התחובים בכל מיני מקומות בבגד, וכן בדים מכל הבא ליד. עקב כך ישנם הרבה מקומות בדיקה, בכדי לוודא שהבגד נקי.
וכן בכריות החליפות והמעילים, ישנם פעמים רבות “בלאי בגדים” עם צמר ופשתן.

בגדי ילדים
לאחרונה נתגלו מעילי ילדים המכילים שעטנז, במקומות כמו חיבור הכיס לבד המעיל וכדו’.
ישנם כמובן עוד בגדים רבים בהם יש שעטנז, והבאנו כאן רק מן המעט.

כתובת המעבדה:
הבודק המומחה לשעטנז, המוסמך ע”י “בית הדין הארצי לשעטנז בא”י, המתגורר ב”סטמפורד היל” הינו הרב מרדכי דוד אנגל – RBy Mordechai David Engel
4 Lampard – grove London N16 66Z
מספר הטלפון: 02088069864
שעות הפתיחה:
א’ – ה’ 9:30 – 12:00 בבוקר, 7:00 – 9:00 בערב.
צרפת – FRANCE
הר’ יוסף בן חמו הי”ו, הוסמך מטעם המעבדה לשעטנז בא”י.
הר’ בן חמו עומד בקשר עם רבני “ביה”ד לשעטנז” בארץ, וכן עם רבנים ובודקים נוספים, והבאנו כאן מקצת מנסיונו הרב:

מצב השעטנז בצרפת
אחוזי השעטנז בצרפת די גבוהים, ומצויים בעיקר בז’קטים ומעילים, ולעיתים גם בבגדים נוספים.
ז’קטים – החליפות בצרפת מיובאות מארצות שונות, ובעיקר נמצא שעטנז בחליפות המגיעות מ – אטליה, גרמניה וטורקיה.
ובדרך כלל בחליפות היקרות יותר. אמנם  גם הזולות צריכות בדיקה.
גם בחליפות המיוצרות בצרפת, מצוי לפעמים שעטנז.
המקומות “הנגועים” ביותר בחליפה הם – הצוארון, סרט החיזוק בשרוול, בכריות, ועוד.
גם בחליפה עשויה מפשתן, נמצא בד העשוי מצמר.
בחליפות תוצאת סין – לא מצא עד כה שעטנז.
כלומר – השעטנז בז’קטים בצרפת בהחלט מצוי!

מעילים – גם במעילים מצוי השעטנז אמנם קצת פחות מחליפות, בעיקר בצווארון, בבד השרוול הפנימי, ובמקומות נוספים.
לפעמים יש בדי פשתן פנימיים במעיל הצמר, שמטרתם לחזק את החליפה, ופעם אחת נמצא שבד פנימי, חיבר בדי יוטה עם בדי פשתן.
כלומר – לעיתים מחליפים בדים פנימיים, וצריך משנה זהירות.

“סמוך עלי…”
מספר הרב בן חמו הי”ו:
פעם אחת הגיע אלי יהודי שומר מצוות, שלבש מעיל מסוים במשך כ- 30 שנה.
בקשר לבדיקה מחשש שעטנז, סמך על המוכר שאמר לו כי המעיל נקי משעטנז.
לאחר שהמעיל בלה, החליט אותו יהודי “לחדש” אותו, ונתן אותו לחייט לצורך החלפת הכפתורים, וחיזוק התפירות במקומות שונים.
עקב “החידוש” החליט אותו יהודי לתת אותו (אחרי 30 שנה שנהג ללובשו!) גם לבדיקה במעבדה. בבדיקה אותה ערך הרב בן חמו, נתגלתה כמות של שעטנז בתוך המעיל ובצער רב סיפר זאת לאותו אדם, שלבש שעטנז במשך 30 שנה!
(אנו רואים מכאן גם, עד כמה אסור להאמין למוכרים)

עניבות
לדברי הר’  בן חמו הי”ו, הגדר בעניבות בצרפת הוא “נגוע” לעיתים רחוקות, ועל כן יש מקום להביאם לבדיקה. וזאת על פי הכלל בו השתמשנו רבות בספר זה – שעניבה המכילה או צמר או פשתן, כדאי למוסרה לבדיקה. לדוגמא – בעניבה מפשתן נמצאה ביטנה מצמר, ועניבה אחרת הכילה בביטנה גם צמר וגם פשתן יחד.

שעטנז “בראש השנה”
באחת השנים הגעתי להתפלל בבית כנסת מסוים, מספר הרב בן חמו. והנה על אחד המדפים צדה עיני עניבה, שלפי ראות עיני היתה עשויה מפשתן. ניגשתי למקומי, ולאחר מספר דקות ניגשתי שוב, בכדי לראות מיהו בעל העניבה. ראיתי שהעניבה נעלמה מן המדף, ושאלתי את המתפלל הסמוך – מיהו בעל העניבה שהיתה כאן קודם, הלה הצביע לי לעבר בחור מסויים. ניגשתי אל אותו בחור ואמרתי לו כי אני מציע לו להוריד את העניבה קודם התפילה, ביודעי שעניבות אלו מכילות לפעמים שעטנז. הבחור נענה להצעתי, והוריד את העניבה. לאחר ראש השנה נפגשנו, ובדקתי עבורו את העניבה. לדאבוננו אכן נתגלה, כי העניבה הכילה שעטנז, ומה רבה היתה ההודאה של אותו בחור לקב”ה שלא נתעכבו תפילותיו ביום הדין הקדוש והנורא – “ראש השנה”.
(וכמו שכתב הריקאנטי שאין לך דבר המעכב את התפילה כמו שעטנז)

כתובת המעבדה בפאריז:
שם הבודק: הרב יוסף בן חמו הי”ו
כתובת המעבדה:
78 AV DE LA LIBERTE
33100 ATX-LES BAINS
טלפון: 331-44520441
מכסיקו
גם במכסיקו, יש מעבדה המוסמכת על ידי “ביה”ד הארצי לעניני שעטנז בארץ ישראל” ועל מנת להתעדכן בפרטים, יש לפנות ל”מעבדה העירונית לשעטנז בבני ברק”.

פרק יא

אינדקס

רשימת “תויות הכשרות” של המעבדות לשעטנז בא”י

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *