פרק ב

כ"ז סיון ה'תשע"א

פרק א

אינדקס

פרק ג

“הלכה למעשה”

השעטנז שכיח ב: (רשימה חלקית)

מעיל חורף (לגברים ונשים)

מעיל עם ביטנות (מצוי בטנות עם שעטנז).

חליפה [ז’קט] – לגברים ונשים ((כיום חליפות רבות לנשים, מיוצרות מפשתן, שזה אופנתי, וצריך משנה זהירות. ואין להאמין למוכר כלל, בלי פתק וחותמת מהמעבדה על הבגד עצמו. ובפרט במכירות ו”בזארים” – שבהם נמצאו כבר פעמים רבות, בבגדי חורף וגם בבגדי קיץ שעטנז גמור, ואפי’ שהמוכרים הבטיחו בהבטחה גמורה שהבגד נקי!)), ((בז’קט – צריך לבדוק עד 52 מקומות, ובמכנסיים כ – 15 מקומות! בדיקת ז’קט אורכת בממוצע קרוב לשעה, ולפעמים אף יותר.)), ((לולא ראיתי לא האמנתי: בביקורי במעבדה, הציג בפני הבודק ז’קט וחצאית לאשה, בצבע כחול “ג’ינס”, רק קצת יותר מבריק. ואמר לי כי במיקרוסקופ ראה מעל לכל ספק כי הבד עצמו, אף שמבריק ונראה כ”ג’ינס”, כל הבד עצמו ארוג מצמר ופשתן יחד, וכל החליפה שעטנז מדאורייתא. וזה מלמדנו – על רמת התפתחותה של “הנדסת הטכסטיל”, שלוקחים חוט פשתן, ועליו עצמו מרכיבים ומערבים סיבים מסוג אחר, והכל בעיבודים ובתרכובות כימיות שא”א לזהות את החוט בלי בדיקה במיקרוסקופ.))

מכנסי גברים (המכילים צמר)

כובעים חורפיים (מרופדים).

קסקטים

שמלה חורפית (עם דוגמא)

ריהוט מרופד – בישן שכיח, בחדש אינו מצוי.

סוודר עם קישוטים ((קישוטים = אפלקציות, חליק בדים תפורים עליו, סרטים וכו’. [וראיתי במעבדה כמה סוודרים כאלו עם שעטנז].))

וכן יש לבדוק בגד שמצויין עליו, שמכיל צמר או פשתן, וכנ”ל.

כלל – ככל שהבגד מקושט יותר, או שיש בו יותר חלקים

(תפור מכמה חלקים וכדו’) יש יותר סיכוי שמכיל שעטנז.


שעטנז נמצא גם ב: (פחות שכיח)

חצאיות

חולצות נשים (עם דוגמאות)

נעלים חורפיות – מרופדות

שטיחים ((מתוך כמה עשרות שטיחים נמצאו 2 המכילים שעטנז.)), ((בדין שטיח יש לשאול מורה הוראה, מכיון שיש מקרים בהם אפשר אולי להקל, כגון – אם רק דורכים עליו (שהרי “לא יעלה עליך” – הוא מקור האיסור) ולא נשכבים עליו. וכן – יתכן הבדל, אם שערותיו קצרות או ארוכות, ועוד חילוקים. נמצאו סוג גרבים מארה”ב, שהכילו שעטנז והדבר נדיר.))

צעיף (לא שכיח)

נעלי בית – מרפדות (נדיר)

בכל סוגי הלבנים: גופיות וכדו’, לא נמצאו עד היום ע”י המעבדה – שעטנז.

בנוסף לכל האמור לעיל, יש לדעת כי:

א. גם חגורות, גרביים וכפפות שיש בהם כלאים, אסור ללבשם.

ב. מפות שולחן, מטפחות, מגבות, מגבות כלים, מפות הבימה שבבית הכנסת, וכן מעיל לספר תורה אסור לעשות מכלאים.

וכן יש לדעת, כי:

א. כל הרשימות הנ”ל הן רשימות כלליות בלבד.

ב. ועוד יש לזכור כי אין דבר קבוע בנושא, כיון שייצור הטכסטיל משתנה ומתחדש כל הזמן, ולכן דברים משתנים וצריך עירנות מתמדת על מנת שלא להכשל ח”ו באיסור ((כיון שתכולת הביגוד והאריגים בביתנו, רבה היא ומגוונות, ועוד שאין אנו יכולים להבחין איזה בגד – חשש יש בו ובאיזה אין, עלינו לדעת כי רק אדם מומחה בנושא, יוכל לייעץ איזה בגד ורהיט חייב בדיקה, ואיזה פטור. (שישנן סיבות הפוטרות מבדיקה, כגון מיעוט שאינו מצוי, וכו’).

ואשר על כן, מן הראוי לכל א’ שיציין לעצמו את כל הבגדים, הרהיטים והאריגים, שיש מקום לחשוש לגביהם ולאחר מכן להתקשר למעבדה, ושם יבארו לו איזה בגד פטור מבדיקה, ואיזה צריך להביא.

רשימת המעבדות לשעטנז הפרוסות ברחבי הארץ וכן חלק מהערים בהם יש תחנות איסוף לבגדים, תמצא כאן.))

היוצא מכל הרשימות הנ”ל:

  • כל החליפות, ז’קטים ומעילים חייבים בדיקה ((בז’קטים מצויה הכמות הגדולה ביותר של שעטנז כיום (גם בב”ב וכדו’). לדוג’ – אף שמצוין בתוית חמרים סנטטים בלבד, מצוי צמר ופשתן. א. בכריות. ב. חלקים פנימיים (בדים וכדו’). ג. צוארון, כפתורים וסיומת הבד.))
  • בגדי צמר או פשתן ראוי לבדוק.

ג. כל בגד עם “אפליקציות” או חלקי בדים תפורים עליו – מעורר חשש.

עיין ברשימת הביגוד המפורטת הלכה למעשה המופיעה בסוף הספר.

סיפור

בהיותי במעבדה לשעטנז ב”ב, סיפר לי א’ מהבודקים, כי מספר שנים לפני כן ביקר במעבדה הגאון ר”ח קניבסקי שליט”א, ושאל אותו מס’ שאלות בנוגע לחשש שעטנז. ואם גדולי התורה מטריחים עצמם לבוא לשם כדי להציל עצמם מחשש איסור, ק”ו שכל אחד מחויב לבא ולברר.

כן סיפר לי א’ מהבודקים במעבדה שה”סטיפלער” זצוק”ל, ב’ ימים לפני פטירתו, קיבל לביתו כסא מיוחד מחו”ל, ונתבקש אותו המומחה לבא לביתו, ולבדוק אותו, ובדקו – ונמצא נקי מאיסור.

מעשה בכלאים

מעשה עפ”י “ילקוט מעם לועז” ויקרא י”ט, י”ט:

מעשה היה בחייט יהודי, שלא היה זהיר באיסור כלאי בגדים, ותפר בגדיהם של יהודים כלאים. אחר שנפטר אותו חייט, מצאוהו מוטל באמצע בית החיים. אמרו האנשים בודאי מקרה הוא. שלא העמיקו כל כך הקבר באדמה, ובאה חיה וגררה אותו ממקומו. חזרו וקברו אותו בכבוד הראוי, וכשהלכו למחרת שוב מצאוהו בחוץ. תמהו האנשים הרבה ואמרו אין זה לחנם הלכו וספרו הדברים לרב העיר שהיה אדם גדול מאוד. עמד הרב והלך לבית החיים וערך תפילה, כדי שהחייט הזה יודיע על איזה עוון, אין הארץ רוצה לקבל אותו. פתח החייט פיו ואמר, כי עונש זה מגיע לו, על שהכשיל בני ישראל בבגדי כלאים, ומאחר שהארץ היא מלבוש האדם אחרי מותו, אין היא רוצה לקבלו.

מקומות הבדיקה בז’קט ובמעיל:

בז’קט ובמעיל יש כ – 50 מקומות הצריכים בדיקה.

מקומות הבדיקה במכנסיים:

במכנסיים יש כ – 15 מקומות, הצריכים בדיקה.

“וכל הזהיר שלא ללבוש שעטנז,

יזכה ללבוש בגדי ישע, מעיל וצדקה”.

(חכמת אדם)

פרק א

אינדקס

פרק ג

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *