קדושת בית כנסת על אביזרי חול (נורות וכד’)

רבני בית ההוראה
י"ח סיון ה'תשע"א

שלום כבוד הרב
כתב הרמ”א בקנ”ד סעיף ו’ שלפרוכת יש קדושת בית הכנסת. מה משמעות קדושת בית הכנסת? נפקא מינא לפלורוסנטים של בית הכנסת האם צריכים גניזה? וכן ברגים של ידית ארון קודש וכן מנורות נוי התלויים בבית הכנסת? תודה אברהם

תשובה

מנורות של בית הכנסת וכדומה, אינם צריכים גניזה. אמנם אין לזרקם דרך בזיון.

מקורות

מנורות של ביה”כ, דינם כתשמישי בית הכנסת, ודעת הרמב”ן במסכת מגילה [כז] שיש להם דין של תשמישי מצוה, שאינם צריכים גניזה, ואף שהר”ן חולק עליו וסובר שדינם כתשמישי קדושה, מכל מקום להלכה כתב בשו”ת זרע אמת סי’ כ”ג שכלי בית הכנסת שנשברו, אין להם קדושה. וכן כתב בשו”ת תשורת שי סי’ פ”א שעצים של בית הכנסת שאינם ראוים לכלום אין צריכים גניזה.

וברגים של ארון קודש יש להם דין של תשמיש של תשמיש קדושה. ומבואר ברמ”א [קנד,ו] שדינם כתשמישי בית הכנסת שביארנו לעיל שאין צריך לגונזם.

תגובה אחת

    אברהם:

    תודה רבה וישר כח.
    אם כן מובן מדברי התשובה. שאין הלכה כרמ”א (קנ”ד ו’) שאסר להשתמש בעץ המחזיק את הפרוכת מדין קדושת בית הכנסת. וכן כתב המשנה ברורה במקום?
    אברהם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *