עשיית דין לעצמו בלקיחת חפץ מהמעביד תמורת חוב

רבני בית ההוראה
י"ח סיון ה'תשע"א

עבדתי אצל מעסיק והוא לא שילם לי הכל האם מותר לי לקחת ממנו דבר ללא רשות כפיצוי?

תשובה:

שלום רב,

אינני יכול להחליט בעצם השאלה אם המעביד חייב לך תשלום מבלי לשמוע את שני הצדדים, תשובתי מתייחסת רק לפי הצד שהמעביד באמת חייב לך.

מצד הדין אתה יכול לקחת דבר ללא רשות ולהביא שלושה אנשים שומרי תורה המבינים בשומה של מיטלטלין, לאחר שהם יחליטו את שוויה של הדבר שלקחת, תוכל לקחת את הדבר לעצמך ולנכות את שוויה מהחוב. אבל לא ראוי לנהוג בדרך זו, אלא יש לתבוע את המעביד בבית דין.

מקורות:

עיין שו”ע חו”מ סי’ ד שבחוב שאינו דרך הלוואה מותר לתפוס משכון. ועיין קצות החושן סי’ צז שלגבייה צריך בית דין. לעניין בית דין מומחים או בקיאים בשומא עיין שו”ע חו”מ סי’ עג סעיף טו וש”ך שם סק”מ וקצות שם סק”י.

לא מומלץ לנהוג כן, עיין ב”ק דף כז ע”ב שאין להוציא כסף ממי שחייב בדרכי ערמה אלא לדרוש את המגיע בדין “בן בג בג אומר אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות שמא תראה עליו כגנב אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל”.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *