השלב בו יולדת היא נידה

רבני בית ההוראה
ד' סיון ה'תשע"א

באיזה שלב בלידה יש איסור נידה? אם אפשר כמה דעות כולל דעה מקילה. תודה!!!

תשובה:

מהשלב שבו אינה יכולה ללכת, ובכלל זה אם השכיבו אותה על מיטת הלידה ולא נותנים לה לרדת.

כמובן כל זה אפילו אם לא ראתה מראה דמי, אך אם ראתה דם כל שהוא, הרי היא טמאה אפילו בשלב מוקדם יותר.

מה שמקובל וכן כתבו כמה ספרים שמפתיחה 2 יש לחוש לטומאה, אין לזה מקור מדברי הפוסקים, והעיקר כמו שכתבנו.

כאשר יש ספק אם היא כבר בשלב זה כגון שיש לה צירים תכופים, ויתכן שאם היתה נמצאת בחדר לידה היו משכיבים אותה למשכב לידה יש להחמיר ולחוש לטומאת לידה.

מקורות:

סדרי טהרה סי’ קצד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים