הספד באזכרה על ידי אשה

רבני בית ההוראה
30 Nisan 5771

שאלה דחופה ביותר
האם ראוי באזכרת 30 בקבר שאומר דברי זכרון על המנוחה .. מתוך כך ברצוני כבדרך אגב- ממש במילה, לדבר בזכותה כדרך אגב לאישה צדקת שסעדה את המנוחה במסירות מופתית. האם זה מותר?? תודה רבה

תשובה:

אם ha שם רק נשים אפשרי, אך אם יש שם גם גברים אין זה מן הצניעות, ואין לעשות כן. בפרט בזמנינו שנראה כפריצות.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ רפב סעיף ג “אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *