טבילת קומקום ו”מיני בר”

רבני בית ההוראה
כ"ז ניסן ה'תשע"א

1. אני עובד מדינה וקיבלתי למשרד בו נמצאים שלושה אנשים קומקום חשמלי. רציתי לברר האם יש צורך להטביל את הקומקום אם אני רוצה לשתות מים חמים ? הקומקום לא שייך לי אלא לעובדי המשרד ? יש איסור להוציא ציוד השייך לעבודה ?
2. מה הדין לגבי מיני- בר חשמלי .האם ניתן להוציא ממנו מים חמים לשתיה ?

תשובה:

1. הקומקום חייב בטבילה, ולכן יש להוציאו ולטובלו [בלא חציצה], ואחר כך יש להמתין יומיים עד שיתייבש ויוכלו להשתמש בו, [אפשר לייבש אותו עם “פן” ותוך 5-10 דק’ הוא ראוי לשימוש].

2. מכשיר מיני בר מותר להוציא ממנו מים חמים לשתיה ואינו טעון טבילת כלים.

מקורות:

הקומקום החשמלי כיון שהוא דבר המטלטל יש לטובלו כיון שהגוף חימום שנוגע במים והוא עיקר הכלי עשוי ממתכת עי’ שו”ע יו”ד סי’ קכ סעיפים א,ו, אולם המיני בר כיון שהוא גדול וקובע לו מקום אפילו אם כל יצורו היה בחו”ל נהגו להקל שלא לטובלם עי’ פ”ת סק”ו בשם השב יעקב, ואם כי שבסק”א הביא דברי החכמ”א מכל מקום מנהג העולם להקל בזה, וזה החילוק שבין קומקום למיני בר.

6 תגובות

  מרדכי פוגל:

  האם מותר לטבול את הקומקום, טבילה שללא ספק עלולה לקלקל אותו, אפילו שהוא רכוש ציבורי. אולי במקרה כזה עדיף להקל להקנותו לגוי או לפרק בו חלק ולחבר בחזרה באופן שייחשב גמר עשייתו בידי ישראל. הדברים אמורים בפרט ברכוש שלא המדינה שספק האם הוא נחשב בבעלות ישראל (משום שהמדינה היא תאגיד) וממילא ייתכן שהקומקום פטור מטבילה.
  בכבוד רב
  מרדכי פוגל

  רבני בית ההוראה:

  א. אם המדינה היא תאגיד הרי היא תאגיד של חברים יהודים, וממילא אין בזה פטור של טבילה.
  ב. הקומקום ללא ספק לא יתקלקל, והדבר בדוק ומנוסה

  אריה:

  לכ’ הרבנים שליט”א, בעניין המיני בר, עיינתי בפ”ת סק”ו בשם שבות יעקב, שם כל ענינו שאין צריך להטביל את הכלי שבתנור שלוקחים ממנו מים חמים לעשות בצק אע”פ שלפעמים משתמשים במים גם לתה, כיוון דאזלינן בתר רוב תשמישו, ואינו עניין למיני בר שרוב תשמישו הוא לשתיה. וא”כ מה המקור להקל בכלי שמקומו קבוע ?
  בכבוד רב
  אריה

  רבני בית ההוראה:

  אכן יש כאן אי דיוק בהפנייה: היד אפרים שם סובר שעיקר טעמו של השב יעקב הוא משום שהם קבועים בקרקע, אולם, הפתחי תשובה נוקט שעיקר טעמו משום שרוב תשמישו לבצק, ומנהג העולם כמדומה כיד אפרים.

  מרדכי:

  דעת פוסקים רבים (הגרי”ש אלישיב זצ”ל החוט שני ועוד) שמכשירי מיני בר טעונים טבילה.

  עזריאל ברגר:

  אם המדינה היא שותפות – הרי שותפים בה גם גויים!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *