מקח טעות לאחר שהאחריות פגה, אובדן נתונים שהקונה הכניס, הוצאות החזרה

רבני בית ההוראה
כ"ג ניסן ה'תשע"א

קניתי כלי נגינה עם אחריות.
התברר שהמכשיר לא מתפקד כראוי.
שהלכתי לחנות וכבר תמה האחריות בחנות נאמר לי : (רק לאחר שגיליתי בעצמי, הם לא טרחו להודיע לי על הטעות למרות שידעו עליה) שבמהלך התקנת התוכנה בחנות (כחלק מהסכם הקניה) הם פגמו במכשיר (כמו וירוס שהכניסו). הוא פעל אך לא בתפקוד המקסימלי.
כמו כן תכנותים שעשיתי (בעלי שווי כספי-ניתנים למכירה) נמחקו בעקבות הוירוס.
כמו כן הייתי צריך לנסוע ולהביא את המכשיר לחנות. בנוסף, בניסיון של התיקון בחנות (שידעו שכנראה לא יעזור) נפגמו עוד דברים במכשיר…
המכשיר לבסוף נשלח למעבדה בתשלום.
שאלותיי הן רבות ואבקש לענות לכולן בנפרד:
1)האם יש כאן מקח טעות?
2)במקרה שהייתי יודע שצריך לתקן והייתי מתמהמה עד לתום תקופת האחריות האם אז הייתי צריך לשלם בעצמי על התיקון?
3) אם המקרה היה שאני פגמתי במוצר {או לחילופין אם אדם מתמהמה והדין היה שהוא יספוג את התשלום )ואח”כ החנות פגמה דבר נוסף על מי היה מוטל לשלם? (כי זה נצרך תיקון כבר, מצד שני התיקון לפגם השני מתקן ממילא את הבעיה הראשונה)
4) האם עליהם לפצות בעבור התכנותים שנמחקו? (שידעו שהוירוס ימחוק אותם)
5) האם עליהם לשלם בעבור הנסיעות לקחת את המכשיר לחנות? (אוטובוס\מונית)

בתודה מראש
אבקש שוב להתייחס לכל השאלות ולמקרים השונים ולא רק פסיקה על מי חובת התשלום. תודה.
אם אפשרי לתת טעם לפסיקה זה גם יתרום.

תשובה:

שלום רב,

אני עונה לפי סדר השאלות

1) ודאי שיש טענת מקח טעות. כל חיסרון במקח שלפי מנהג המדינה נחשב למום ואינו יכול להימכר כמוצר תקין, ניתן לטעון מקח טעות.

2) לא, אין הגבלה בזמן, אתה יכול לחזור אל המוכר אפילו לאחר זמן רב. במקרה שלך שניתן לתקן אתה רשאי אף להשתמש לאחר שנודע לך על המום (אבל אם אי אפשר לתקן ומחזירים את המקח אסור להשתמש ולאחר השימוש לא ניתן לבטל את המקח).

3) אם אין הבדל בעלות התיקון לאחר הנזק השני אין המזיק השני חייב לשלם כלום. מזיק חייב לשלם רק ההפרש בשווי או בעלות התיקון מלפני הנזק עד לאחר הנזק.

4) אם המוכר ידע שהקונה יכניס תוכנות שיילכו לאיבוד, או שמכשיר כזה מיועד לאנשים שרוצים להכניס בו נתונים, והמוכר גם ידע שיש וירוס ולא גילה וגם לא מקובל לשמור גיבוי, המוכר חייב לשלם שכר טרחא לקונה עבור העבודה שעשה לפני שנודע לו על הוירוס.

5) על המוכר לשלם עלות של חברת שליחויות להוביל את המקח ממקומו של הקונה.

מקורות:

1) עיין שו”ע חו”מ סימן רלב סעיף ו ועיין עלון המשפט גליון 35 עמוד א וגליון 37 מענין תיקון במקח טעות.
2) עיין שו”ע שם סעיף ג ונתיבות המשפט שם סק”א ועיין עלון המשפט גליון 36 דין 3.
3) שו”ע חו”מ סי’ שפז
4) בשו”ע חו”מ סי’ רלב סעיף יד נפסק שהמוכר משלם לקונה מה שהשביח במקח, אבל שם מדובר כשהקונה מחזיר את המקח והמוכר נהנה מהשבח. בנידון זה חיוב התשלום נובע ממה שנפסק בשו”ע שם סעיף כא שאם המוכר ידע מהמום וגם ידע שהקונה מעביר את המקח למקום אחר, חייב לשלם הוצאות ההולכה מדינא דגרמי ועיין בביאור הגר”א שם ס”ק לה. אמנם כל זה כשהמוכר ידע על הנזק שיהיה אם לא יגלה שיש מום.
5) שו”ע שם סעיף כא.

4 תגובות

  משתמש אנונימי (לא מזוהה):

  אם בן אדם המשיך להשתמש במכשיר עוד שנה נגיד גם יכול לקבל את כספו בחזרה? ולפחות ישלם על שימוש ועל בלאי?
  עוד שאלה- אם זה רק בעיה צדדית וגם נפתרת בתיקון מדוע זה מקח טעות?
  וגם: אם כבר שלחו לתיקון עדין אפשר לטעון מקח טעות?

  רבני בית ההוראה:

  הכוונה במה שכתבתי מקח טעות היתה לטענת אי התאמה. אבל חיסרון שניתן לתיקון בדרך כלל המוכר חייב לתקן ואינו חייב להחזיר את הכסף. פרטי דינים אלו מבוארים בעלון המשפט גליון 37.
  אם אדם השתמש לאחר שידע מהמום שוב אין לו אפשרות לדרוש את הכסף חזרה, אבל אם ניתן לתקן עדיין יכול לדרוש תיקון.
  אם נודע לו מהמום לאחר שהשתמש ובא לבטל את המקח, בקרקע הדין הוא שהקונה חייב לשלם למוכר דמי שכירות על הזמן שהשתמש, ובמטלטלין יש מחלוקת בין הפוסקים אם חייב לשלם דמי שכירות. כל זה כמובן במום שאי אפשר לתקן.
  גם אם הקונה תיקן בעצמו, הוא יכול לדרוש מהמוכר לשלם לו עלות תיקון כזה בשוק, משום שעל המוכר היה מוטל לתקן.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה):

  ואם זה מקח טעות האם צריכים להחזיר כמחיר בשעת הקניה או בשעת ההחזרה? (במיוחד אם הקונה הוא זה שעיכב את ההחזרה)

  רבני בית ההוראה:

  כפי מה שהקונה שילם בשעתו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *