טובת חבירו/חברה/כדורסל

רבני בית ההוראה
ו' ניסן ה'תשע"א

שלום,יש לי כמה שאלות.
1.האם מותר לדבר בטובת חברו על יד אוהביו? לדוגמא:פלוני דיבר על פלוני דברים טובים על יד אנשים שגם אוהבים את פלוני(שלא לידו)
2.האם מותר שיהיה לך חברה בגילאים 12-13?
3.מותר לשחק כדורסל בשבת?
תודה,
מתן

תשובה:

1. מותר. החפץ חיים כותב שיש להיזהר מלדבר בטובת חבירו כשיש חשש שהדבר יוביל למי מהשומעים לומר עליו דבר לשון הרע. בתוך מסגרת של אוהבים, שאין חשש שמא יאמר אחד מהם דבר בגנותו, אין חשש בכך.

2. אסור לקיים חברות בין-מינית בגיל זה. בגילאים 13-12 האדם מתפתח רגשית ופיזית, ונהיה מודע לדחפים שבין בנים לבין בנות. מי שיש לו חברה מגרה את היצר הרע, ומסתכן באיסורים חמורים, ח”ו. היהדות שומרת את החיבור ה’בין-מיני’ לנישואין, שם ניתן לקיים יחס מלא בין איש לאישה בקדושה וטהרה.

3. יש להקדים את מה שנאמר על יום השבת בנביא (ישעי’ נח, יג): “וכיבדתו מעשות דרכיך”. כלומר: “שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול”. ביום חול דרך האדם למהר לעסקיו, אבל בשבת הליכתו צריכה להיות במנוחה. על-כן אסרו חז”ל לפסוע פסיעה גסה בשבת. גם הקפיצה אסורה, אלא אם כן הוא קופץ מפני הכרח הדרך או כדי לקצר אותה. אולם, ילדים הנהנים מריצה וקפיצה, וכן ממשחקי תופסת ומחבואים – מותרים בכך. אי-לכך, כתב בספר שמירת שבת כהלכתה (תחילת פרק טז) שכל מה שיש להתיר משחקים שונים בשבת הוא לילדים מתחת לגיל בר מצווה. עבור מבוגרים (למעלה מבר-מצווה), השבת ניתנה לעונג רוחני.

יש גם לציין את דברי חז”ל במדרש איכה: “טור-שמעון מפני-מה חרב? משום שהיו משחקין בכדור בשבת”. במשחקי כדור יש זלזול בכבוד השבת, שמבלים אותה בספורט ולא בדברי תורה וקדושה.

לכן, יש להימנע ממשחק כדורסל בשבת.

אולם, בנוגע לילדים, יש דעות בין הפוסקים. השו”ע (או”ח סי’ שח סעיף מה) כתב: “אסור לשחק בכדור בשבת”. כתב עליו הרמ”א: “ויש מתירים ונהגו להקל”. מסביר המשנה ברורה (ס”ק קנז) מדוע אסר השולחן ערוך וכתב, שאין שם כלי עליו מחמת שראוי לשחק בו והוי כאבן שהוא מוקצה מגופו, ואפילו טלטול בעלמא אסור לדעה זו. את סברת הרמ”א מסביר המשנה ברורה (ס”ק קנח) שמכיוון שהכדור עשוי לכך ומיוחד לכך בתמידות, לא שייך בו שם מוקצה.

המשנה ברורה מגביל את ההיתר לשטח מרוצף בתוך הבית, אך בשמירת שבת כהלכתה (טז, ו) מתיר גם בחוץ, על שטח מרוצף.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *