ברכות התורה והשחר בקם לערבית לאחר חצות הלילה

רבני בית ההוראה
ב' ניסן ה'תשע"א

מה קורה במידה והולכים לישון לפני ערבית ולא שמים שומר, השומר שכח להעיר ואני מתעורר לאחר חצות לילה – האם צריך להגיד ברכות השחר וברכות התורה ואז להתפלל ערבית או להתפלל בשחרית פעמיים תפילת שמונה עשרה.

תשובה:

כל עוד שלא האיר השחר חייבים להתפלל תפילת ערבית, ואין להמתין עם זה לתפילת שחרית.

הקם לאחר חצות הלילה [בין התפלל תפילת ערבית ובין לא התפלל] רשאי לברך ברכות השחר וברכות התורה, ואף ברכת “הנותן לשכוי בינה” רשאי לברך.

ואם מתכונן ללכת לישון שוב פעם אחר תפילת ערבית לא יברך ברכת אלקי נשמה ו”המעביר שינה”.

אם לאחר מכן חוזר והולך לישון שינת קבע וקם בבוקר אין לברך שוב ברכות השחר [למעט ברכת על נטילת ידים ואשר יצר שיברך לאחר שיעשה צרכיו], אולם ברכות התורה המברך בבוקר שוב לא הפסיד ודעת רבים מהפוסקים שצריך לכתחילה לחזור ולברך ברכות התורה.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ מו סעיף יג ושם כתב שלא יברך ברכת הנותן לשכוי בינה, ובמשנה ברורה שם הביא דדעת רוב הפוסקים שיכול לברך, אם כי שכתב שלכתחילה לא יברך משום דעת השו”ע, אולם הכף החיים (שם ס”ק ל) הביא שעל פי המקובלים יש לברך דווקא מיד לאחר חצות הלילה, וכיון שנחלקו בזה הפוסקים ולדעת המקובלים יש לעשות כן לכתחילה, הרי שכך הלכה, ולגבי הולך לישון כן מבואר בשערי תשובה סי’ ו סק”ה, ומשנ”ב שם ס”ק כט, וילקוט יוסף (סי’ מז סעיף כח).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *