הולך לשיעור תורה באמצע עבודה

רבני בית ההוראה
ט"ו אדר א' ה'תשע"א

אני מוסר שיעור לבעלי בתים בשעות לפנה”צ, בין השומעים בא יהודי שהוא שומר בישיבה, הוא סיפר לי שהוא עוזב את עבודתו לזמן השיעור, אני מניח שהוא לא מדווח על כך למעסיקו, האם מחובתי להודיע על כך למעסיקו מדין השבת אבידה?

תשובה:

שלום רב,

יש להקדים ולהוכיח את השומר, יש לומר לו מה שכתוב בשו”ע חו”מ סי’ רלז סעיף כ “מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו, שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן לפיכך נטל שכרו אף בעולם הזה, שנאמר: ויפרוץ האיש מאד מאד”. אם העובד אינו מקבל יש מצוות השבת אבידה לומר למעסיק. כמובן שיש להיזהר בכל התנאים שהחפץ חיים כותב בהלכות לשון הרע כלל י.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *