אמירת אמת; כפרה על חילול ה’

רבני בית ההוראה
י"ז שבט ה'תשע"א

שלום כבוד הרב.
1. אם אדם שואל אדם אחר כמה זמן הוא לומד בישיבה או אם הוא התפלל שחרית או כמה זמן הוא בתשובה, האם הוא צריך להגיד לו את האמת?
2. מה הכפרה על חילול ה’ ?

תשובה:

1. אמירת אמת היא אחת המידות היסודיות של האדם ביותר, וה’ חותמו אמת, לכן יש להתרחק מאמירת שקר בתכלית ההרחקה, אמנם ישנם דברים שלא חייבים לגלות בהם את כל האמת, אך אסור לומר שקר, ולכן הדברים הנ”ל מאד אינדיבידואלים, לפי הענין, וצריך לדעת שמהאמת לא מפסידים. ובשם רבי פנחס מקוריץ זצ”ל [מתלמידי הבעל שם טוב הק’] מוסרים שאמר ששקר צריך להיות חמור כמעט כג’ עבירות חמורות וכשבנ”א יבינו את חומר הדבר יבוא המשיח. וראה בארוכה בארחות צדיקים שער האמת

2. ככל עבירה גם בזה צריך לעשות תשובה ולהשתדל לגרום לקידוש ה’, ויש בזה כפרה, אולם סיום הכפרה הוא לאחר מיתת האדם.

מקורות:

מצינו כמה פעמים שחז”ל הרשו לנטות מהאמת אך אלו דברים מאד ספציפיים, ראה בבא מציעא (דף כד עמ’ ב) וראה בצוואת הרמב”ם לבנו רבי אברהם הודפס בספר אמת קנה סעיף קד “דעו כי האמת וצדק הם תכשיטי הנפש ונתנין גוברה ובטח, וצח לגוף ,ולא מצאתי רפואה לרכות הלבב כהרכבת האמת והצדק, וכו’ והיה ביום הנחילי אתכם את אשר הנחילני הבורא אנחילכם הנאמנות אשר בי וכו’ לכן הזהרו בו אפילו במה שלא הזהירה תורה אשר תדרוש שלומו”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *