תפילה בזמן חזרת הש”ץ

רבני בית ההוראה
ט"ז שבט ה'תשע"א

שאלה:

אם לא הספקתי להתפלל עם הציבור ולכן התפללתי עם החזן בחזרת הש”ץ, אני צריך לומר עם החזן מילה במילה? וא”כ אז עד איפה?
ואם התחלתי לפני החזן אך כשאני באמצע ברכת אבות החזן התחיל חזרת הש”ץ, אני יכול לומר איתו קדושה?

תשובה:

כשמתחילים להתפלל עם הש”ץ בשווה, יש לומר עמו עד לאחר הא-ל הקדוש, ואם יודע בעצמו שיוכל לגמור את התפילה קודם שיגיע החזן ל”שומע תפילה” יכול להתפלל שלא בשווה עמו, כדי שיוכל לענות אמן על הברכה של שומע תפילה ולכרוע יחד עם הציבור במודים, אך אם יודע שלא יספיק לגמור את התפילה עד שהחזן יגיע לשומע תפילה יתפלל עמו שוה בשוה עד לגמר התפילה, וכמובן עדיף לא למהר מדי בתפילה כדי להספיק להגיע לסוף התפילה קודם שומע תפילה של החזן.

אם התחיל קודם החזן, ומגיע עם החזן לסוף ברכת מחיה מתים יכול לומר עם הציבור את קדושה.

מקורות:

עי’ או”ח סי’ קט סעיף א-ב, ובמשנה ברורה ס”ק י ויג וס”ק יד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *