קריאת שמע לאחר קיום עונה

רבני בית ההוראה
ה' שבט ה'תשע"א

שאלה:

האם מותר לקרא קריאת שמע על המיטה אחרי תשמיש.

תשובה:

כן, אולם צריך להזהר לנקות את עצמו מלכלוכי שכבת זרע קודם שקורא.

יש אומרים שההנהגה צריכה להיות קודם לקרוא קריאת שמע ולאחר מכן לקיים מצות עונה, ולקרוא לאחריה פרשת שמע שוב פעם, ויש אומרים שיקרא את כל קריאת שמע לאחר קיום המצוה, ואף לדעתם אם קרא קודם קיום המצוה קריאת שמע, יש לקרוא שוב פעם פרשת שמע, והכל לפי מה שהוא אדם, שאם רואה שלאחר קיום המצוה הוא נרדם מיד לכל הדיעות יקרא קריאת שמע קודם המצוה.

מקורות:

סידור רבי יעקב עמדין (סדר הלילה בית ל”ט אות י) שקודם יקרא ק”ש ואח”כ יקיים את המצוה, ומדברי המשנה ברורה סי’ רלט ס”ק ה, משמע שלכתחילה אין לקרוא קודם ק”ש אלא רק לאחר קיום המצוה, ובכף החיים (סי’ רלט ס”ק י) כתב שהכל לפי מה שהוא אדם ע”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *