התאנה

ד' שבט ה'תשע"א


אין בה פסולת:

התאנה  נמנית על שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל כנאמר: “ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. תכונה ייחודית קיימת בתאנה, שאין בה פסולת. לענב יש חרצנים, לתמר גלעין, לרימון קליפה. אך התאנה נאכלת כולה ואין בה פסולת. לכן מדמה מדרש ילקוט שמעוני את התאנה לתורה שאין בה כל פסולת.

קיץ:

פעמים רבות מופיעה התאנה במקורות: ירמיהו הנביא מקונן על התמשכות הסבל של עם ישראל באומרו: “עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו”. קיץ היא עת שטיחת התאנים לייבשם. במשנה נאמר כי קיץ הוא זמן לקיטת התאנים וקוראים לו קיץ לפי שקוצצין אותן ביד.

מלקט התאנים החכם:

מדרש קהלת מספר על רבי עקיבא ותלמידיו, שהיו יושבים ולומדים תחת עץ תאנה, והיה בעל התאנה משכים ולוקט את תאנתו, אמרו: נשנה את מקומנו, שמא הוא חושד שאנו מלקטים מתאנתו, ולכן משכים הוא בבוקר ללקט התאנים. הלכו ישבו במקום אחר. למחרת השכים בעל התאנה ללקט תאנתו ולא מצא את החכמים. חיפש אחריהם ומצאן, אמר להם רבותי מצווה אחת הייתם עושים לי, מצוות הכנסת אורחים, ועכשיו אתם מונעים אותה ממני? אמרו לו חס ושלום, אמר להם, ומפני מה הנחתם מקומכם וישבתם במקום אחר, אמרו לו: חשבנו שמא אתה חושד בנו שנגזול מתאניך, אמר להם: חס ושלום, אלא אומר לכם מפני מה הייתי משכים ולוקט אותה, שכשתנץ עליהם השמש הם מתליעים, ואכן באותו היום השאירם על העץ ולא ליקטם, ומצאו אותם שזרחה השמש עליהם והתליעו, אמר רבי עקיבא: יפה אמר, בעל התאנה, יודע עונתה של תאנתו אימתי ראויה להלקט והוא לוקטה.

הפריה:

ישנם זנים הזקוקים להפריה, ההפריה מתבצעת על ידי “צרעת התאנה” המאביקה את התאנה באבקת פרחים אותה היא מעבירה מתאנת הבר. אך קיימים גם זנים שאינם זקוקים להאבקה לצורך הבשלתם.

תולעים:

כאמור בסיפורו של רבי עקיבא התאנה הינה פרי נגוע מאד בתולעים, ובשנים האחרונות בעקבות הפיכת העולם לכפר גלובאלי ותנודת חרקים מקצה העולם לקצהו, נהפכו התאנים לנגועות עוד יותר מאשר בדורות הקודמים. הנגיעות היא של זבוב התאנה וזבוב הפירות אשר מטיל את ביציו בתאנה. דווקא צרעת התאנה אינה עילה לפסילתה, כיוון שבכניסתה לתאנה התרבותית מאבדת היא לרוב חלק מאבריה ואינה בריה שלימה, וכידוע שכל חרק שאיננו בריה, הרי הוא בטל ב60, כמו כן סביר להניח כי משך הזמן מכניסת הצרעה ועד הבשלת התאנה כבר התפוררה הצרעה לחלוטין. אך חרקים רבים אחרים מקננים בתאנה  וכיוון שתוכן התאנה עלול להסתיר בתוכו את התולעים, ובתאנה מיובשת אף קשה יותר להבחין בתולעים, יש הנמנעים לחלוטין מלאכול תאנים.

שהחיינו:

אין מברכים ברכת שהחיינו על תאנה מיובשת שכן שהחיינו מברכים על פרי טרי בלבד.

טורקיה:

התאנים המיובשות הנמכרות בישראל, הינם מהפירות שנשתבחה בהן טורקיה ידידתנו הגדולה… ואין הם מפירות ארץ ישראל.

הרב יוסי שטיינברגר מומחה ומרצה לכשרות המזון

להזמנת הרצאות בליווי מצגות 052/6016266

kosher93@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *