קנית עוף טרף עבור מתנה לגוי

רבני בית ההוראה
כ"ג טבת ה'תשע"א

שאלה:

ערב טוב.

האם מותר לקנות בבית מיטבחיים של גויים עוף הודו, טרף כמובן, על מנת לתת אותו במתנה לגוי, וחס ושלום לעשות בו סחורה?

תשובה:

בזמנינו שאין צורך בזה במתנה בשביל לפייס גוי מחמת אלימותו, אין להקל, ואין לקנות עוף טרף לצורך נתינת מתנה, שאסור לעשות סחורה בדברים האסורים רק במקרים מסויימים כגון מי שנזדמן לו וכיוצא בזה ולא בקניה לכתחילה על דעת למכור או לתת.

מקורות:

בב”י יו”ד סי’ קיז והובא בש”ך שם סק”ד כתב לאסור לקנות נבילות וטריפות כדי לתת מתנה לגוי, שנתינת מתנה הרי היא כמכירה, [ורק לקנות כדי להאכיל לפועלים נהגו היתר בזה כמו שכתב הש”ך והאריך בזה, וכן הפר”ח, וכן העלה ערוך השולחן שם] ובפר”ת (ס”ק ג) והובא גם בדרכי תשובה (ס”ק כט) כתב שרק באופן שהגוי הוא אלים וחייב משום כך לפייסו בדברי מאכל רשאי לקנות נו”ט כדי לתת לו, אבל בגוי ששולח לו מתנה כמתנת חבר וכד’ אסור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *