ויתור על זכות בהסכם מכורח איום

רבני בית ההוראה
כ"ח כסלו ה'תשע"א

שלום לכבוד הדיינים.
לפני כמה זמן עשיתי עסק עם יהודי אחד והלה ביקש ממני שאני יבוא לקראתו ואני יוותר לו באחד מן התנאים בעסקא, והסכמתי, לפני כשבוע היה התאריך שהייתי צריך לשלם, ובאותו זמן נקלעתי לקשיים והכסף אמור להיכנס רק בעוד חודש, הלך חבר טוב שלי ואיים על הצד השני שאם הוא לא ידחה לי את זמן התשלום [ויגבה את הקנס שהוא רשאי לגבות על פי החוזה] אני יחזור בי מהויתור שויתרתי לו בסעיף אחר, מחמת האיום הלה הסכים לדחות את זמן התשלום בלי לגבות קנס,
שאילתי היא, אמנם ברור לי שע”פ ההלכה אני לא יכול לחזור בי מאותו ויתור, אבל האם יש לי לחשוש לגזל על מה שחברי איים על הצד השני שלא כדין.
תודה רבה
חנוכה שמח

תשובה:

כפי שכתבת, היה אסור עליך לחזור בך, וכן היה אסור לאיים שתחזור בך, אבל בדיעבד נראה שהוויתור תקף גם אם נעשה מכורח איום, מכמה טעמים.

א. ייתכן, שאף אם היה אסור לך לחזור מדיבורך, מצד דיני ממונות היתה לך את האפשרות הזאת, שהדין הוא שאם כבר היה קנין על השותפות, לא ניתן לשנות את התנאים בדיבור בלבד ללא קנין, וממילא האיום אינו לעשות דבר בניגוד לדין, אלא בהתאם לדין. אבל כדי להכריע בשאלה זו יש צורך להיכנס בפרטי השותפות.

ב. אם האיום לא היה לכפור בוויתור אלא למצות את הדין, והצד השני חשש מכך שלפי הדין תהיה רשאי לחזור והסכים, אין זה נחשב לוויתור מתוך אונס אלא כפשרה.

ג. במקרה זה לא אתה איימת אלא החבר שלך, נראה לכאורה שאין זה נחשב לאיום כלל, כיון שאין ביד החבר שלך לחזור מהוויתור, אלא בידך, ולא היה על הצד השני להרגיש מאויים כל עוד שלא שמע את האיום ממך. ועיין שו”ע חו”מ סי’ רה סעיף ז.

ד. גם אם היינו דנים את הוויתר כוויתור מתוך אונס, מכל מקום ייתכן שבין כך ובין כך אתה פטור מלשלם את הקנס, שבהרבה מקרים אין תוקף לחיובי קנסות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *